Uudet digitaalisesti valmistettavat materiaalit elektroniikan, optiikan ja lääketieteen sovelluksiin

Projektin kuvaus

Digitaalinen valmistus on nopeasti kehittyvä tekniikan ala, jonka on jo muuttanut perinteistä tapaa valmistaa tuotteita. Yksi digitaalisen valmistuksen keskeisiä tekniikoita on niin kutsuttu kolmiulotteinen tulostus (3D-tulostus), joka keskittyy tällä hetkellä pääosin passiivisten muovi- ja metallirakenteiden valmistamiseen. Käytännössä 3D-tulostin siis valmistaa fyysisiä esineitä digitaalisista malleista. Tarve uusille ympäristöystävällisille materiaaleille (esim. nanoselluloosan) on ilmeinen, mutta osaaminen ja tietämys niiden soveltuvuudesta ja hyödynnettävyydestä digitaalisessa 3D-tulostuksessa on alkutekijöissään. Lisäksi uudet materiaalit ja valmistustekniikat tarjoavat mahdollisuuden toteuttaa täysin uudenlaisia toiminnallisia tuotteita, kuten sensoreita, optisia elementtejä tai kudosmalleja. Yhdistämällä Oulun yliopiston poikkitieteellistä osaamista materiaali- ja valmistustekniikasta
sähkötekniikan, fotoniikan ja lääketieteen sovelluksiin, voidaan hankkeen toimenpiteillä synnyttää Oulun alueen alan vahva ja ainutlaatuinen osaamispohja. Lähitulevaisuudessa tämä osaaminen ja tutkimuslaitteisto voidaan valjastaa laajempaan mm. yrityksiä palvelevaan käyttöön tutkimuslaboratorioiden ulkopuolella.

Tässä hankkeessa vahvistetaan Oulun alueen toimintavalmiuksia uusien, digitaalisesti valmistettavien, materiaalien ja 3D-tulostuksen kehittämisessä korkean jalostusasteen tuotteiksi. Erityisenä kehittämiskohteena ovat 3D-tulostettavat ympäristöystävälliset materiaalit ja niiden sovellukset elektroniikan, optiikan ja lääketieteen sovelluksissa. Hanke tukee
valmistukseen tarvittavan toimintaympäristön ja osaamiskeskittymän luomista ja laajentaa mahdollisuuksia hyödyntää 3D-tulostustekniikkaa myöhemmin myös kaupallisten tuotteiden valmistuksessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joiden avulla esim. ihmisen elin- ja kudosvaurioita voidaan korvata 3D-tulostettavilla siirrännäisillä, jolloin ihmisten elinikä pitenee ja elämänlaatu paranee. Teknologian kehittäminen tähtää pidemmällä aikavälillä entistä nopeampien ja tehokkaampien tuotteiden valmistamiseen sekä tuotteiden valmistuksesta ja kierrätyksestä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseen, ja nykyisten hiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen (vähähiilisillä vaihtoehdoilla).