Monikansallisten investointiprojektien johtaminen

MILL

Projektin kuvaus

Suomessa on käynnissä ja käynnistymässä useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen.

MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tätä kautta lisätään hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Yliopisto toimii omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimii yrityksien edustajana ja pelin rakentajana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteistyökumppanit

Oulun Kauppakamari ry

Tutkimusryhmä

Harri Haapasalo

Tutkimusyksikön johtaja, Professori