Nanomateriaali energiatehokkaaseen vesienpuhdistukseen

NANOVALO

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda ratkaisu hankalasti puhdistettavien veden haitta-aineiden käsittelyyn, johon nykyisillä käytössä olevilla tekniikoilla ei riittävän hyvin pystytä. Energiatehokkaan ratkaisun pohjana toimii uuden sukupolven valokatalyyttinen nanomateriaali, jonka toiminnasta on jo lupaavia alustavia tuloksia. Hankkeessa testataan materiaalin toimintaa lääkeaineiden ja hormoonitoimintaa häiritsevien aineiden sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden valokatalyyttisessä käsittelyssä. Hankkeen aikana rakennetaan reaktoriprototyyppi, jonka avulla voidaan samanaikaisesti puhdistaa vettä sekä kerätä talteen reaktiokaasut. Nanomateriaalin toiminta auringon valon avulla on jo demonstroitu. Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisen tason huippuosaamista joka parhaimmassa tapauksessa johtaa globaaleihin ratkaisuihin veden puhdistuksessa.

Tutkimusryhmä

Satu Ojala

Satu Ojala

Akatemiatutkija