Tahtosi toteutuu testamentilla

Testamentin laatiminen on nykyään yhä useammalle osa oman elämän suunnittelua, tulevaisuuteen varautumista ja itselleen tärkeistä ihmisistä ja asioista huolehtimista.  Testamentin tekeminen ei ole koskaan liian aikaista. Mikäli elämäntilanne muuttuukin, on aina mahdollista laatia uusi
testamentti vanhan tilalle.

Testamentin laadinnassa on hyvä käyttää asiantuntijaa apuna. Testamentti on määrämuotoinen oikeudellinen asiakirja, jonka muotovirheet voivat kumota sen lainvoimaisuuden. Testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta hyvin yksityiskohtaisesti. Se voidaan esimerkiksi tehdä koskemaan joko koko jäämistöä tai vain osaa siitä.

Ilman testamenttia omaisuus jakautuu perillisten kesken perimysjärjestyksessä. Lakimääräistä perimysjärjestystä voidaan muuttaa vain elinaikana tehtävällä testamentilla. Jollei perittävällä ole perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, omaisuus luovutetaan viime kädessä valtiolle.

Testamentissa on mahdollista muistaa myös muita kuin perimyskaareen kuuluvia tahoja. Osa omaisuudesta voidaan esimerkiksi testamentata itselle merkityksellisen asian tai tahon hyväksi. Testamenttilahjoittaminen on yksi tapa jättää jälki tulevien sukupolvien elämään itselle tärkeällä alalla.

Viimeksi päivitetty: 10.7.2019