Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus vaikuttaa kaavoitukseen

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutus vaikuttavat käytännön liikuntakaavoitukseen

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä arkkitehtuurin yksiköstä on 15 vuoden ajan tehnyt uraa uurtavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jotta elinympäristöjen kaavoituksella edistettäisiin ja tuettaisiin asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt ryhmälle työstä tunnustuspalkinnon.

 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä on lisännyt tietoisuutta arki- ja terveysliikunnan merkityksestä julkaisemalla raportteja ja oppaita, joissa esitellään hyviä liikuntakaavoituksen käytäntöjä eri sidosryhmille.

”Aloittaessamme tutkimus- ja kehitystyön vuonna 2003 ei vielä ollut laajaa ymmärrystä arkiliikunnan olosuhteiden vaikutuksesta hyvinvointiin. Sen jälkeen on esiin noussut huoli väestön liikkumattomuudesta ja hyvinvoinnista, ja viime aikoina ilmastokysymykset ovat nostaneet esiin kävelyn ja pyöräilyn. Tämä kehitys on lisännyt olosuhteisiin liittyvän tiedon merkitystä”, kuvaa koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä, joka juuri vuonna 2003 aloitti Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professorina ja koki liikuntakaavoituksen tärkeäksi aihealueeksi.

Tutkimusryhmä on tutkimuksissaan kehittänyt ja tutkinut osallistavia suunnittelumenetelmiä, joilla voidaan tavoittaa kaavoituksen tekijöitä ja kohderyhmiä.

”Olemme kohdanneet vuosien aikana runsaasti kuntakentän toimijoita, päättäjiä ja kaavoittajia, sekä asukasyhdistysten ja muiden järjestöjen edustajia ja kouluttaneet heitä ymmärtämään suotuisten arkisten liikuntamahdollisuuksien ja maankäytön yhteyden. Yhteistyökumppaneinamme ovat olleet opetus- ja kulttuuri- ja ympäristöministeriöt, avit ja ely-keskukset ja monet kunnat eri puolilta maata. Erityiskiitokset kaikille kumppaneille työmme mahdollistamisesta”, jatkaa Hentilä.

Hänen mukaansa tärkeä sidosryhmä, jonka kautta tieto välittyy käytäntöön, ovat myös yhdyskuntasuunnittelun nuoret tutkijat ja opiskelijat. Siirryttyään yliopiston ulkopuolelle työelämään he soveltavat työssään opinnoissaan saamiaan tietoja.

Kävely- ja pyöräilyverkko keskeinen

Liikuntakaavoituksen kehittämiseksi tutkimusryhmä on tehnyt poikkitieteellistä yhteistyötä erityisesti lääke- ja terveystieteiden asiantuntijoiden kanssa Oulussa ja Luulajassa.

”Aiemmin elinympäristöjen kaavoituksessa korostettiin riskien, kuten melun, pölyn ja pienhiukkasten, torjuntaa. Kehityksen myötä suunnittelussa pyritään nyt luomaan olosuhteita, jotka edistävät, kannustavat ja tukevat omin voimin liikkumista.”

Keskeisimmät keinot tukea kaavoituksella arkiliikuntaa ovat Hentilän mukaan kävely- ja pyörätiet sekä sujuvat matkaketjut. ”Kävely- ja pyörätieverkon tulee olla riittävän tiheä ja kattava, jotta se mahdollistaa helpon liikkumisen. Kulkuvälineen vaihtamisen taas esimerkiksi pyörästä bussiin tulee olla sujuvaa.”

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä on luonut ja ylläpitää Liikuntakaavoitus.fi -verkkosivustoa, joka tarjoaa ajankohtaista, tiivistä ja ymmärrettävää tietoa liikunta- ja elinympäristöjen suunnitteluun avoimesti kaikille kiinnostuneille. Sivustoa ollaan Hentilän mukaan laajentamassa korkeakoulujen opetuskäyttöön suunnatulla materiaalilla.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 lähtien kannustanut työikäisiä säännöllisen arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin. Siihen osallistuvat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Viimeksi päivitetty: 23.8.2019