Tutkimusyhteistyö

Yhteisrahoitteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat pitkäjänteisiä (useamman vuoden kestäviä) ja laaja-alaisia yhteistyöponnistuksia ratkaisemaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän haasteita. Ne voivat sisältää tutkimusta, tutkijoiden rahoittamista ja infrastruktuuriyhteistyötä. Niihin osallistuu yleensä useampia toimijoita yrityksistä, julkisorganisaatioista ja kolmannelta sektorilta, korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, jolloin niiden kautta tavoitellaan usean organisaation strategioita ja tavoitteita. Usein hankkeilta odotetaan sekä akateemisia tuloksia kuten julkaisuja että tulosten soveltamista, ja tuloksista raportoidaan julkisesti.

Hankkeet rahoitetaan joko osittain tai täysin esimerkiksi Business Finlandin, Suomen Akatemian tai EU:n rahoituksella, joskin usein kustannuksia jakamassa ovat myös korkeakoulut sekä yritykset. Myös korkeakoulun ja yrityksen/yritysten yhdessä rahoittamat hankkeet katsotaan yhteisrahoitteiseksi tutkimusyhteistyöksi.

Yhteisrahoitteinen tutkimusyhteistyö mahdollistaa tulevaisuuteen suuntaavan kunnianhimoisen tekemisen, jonka kustannukset ja riskit jaetaan muiden osallistujien kesken. Verkostoituminen ja uusimman tutkimustiedon saaminen hyödyttävät yritystä. Syntyneet IPR-oikeuksien omistukset riippuvat käytetystä rahoitusinstrumentista.

 

Ota yhteyttä

innovaatiokeskus@oulu.fi

Kaisa Still, kaisa.still@oulu.fi