Yritysrahoitteinen tutkimus

Yritysrahoitteinen tutkimus vastaa yrityksen tarpeeseen räätälöidysti. Hankkeet voivat sisältää sekä tutkimusta että muita yritysyhteistyön muotoja, kuten esimerkiksi laboratorio- ja infrapalvelujen käyttöä tai opiskelijayhteistyötä. Yhteistyö voi olla myös luonteeltaan konsultatiivista, jolloin yritys saa asiantuntijan avukseen.

Usein hankkeelta edellytetään akateemisia tuloksia kuten julkaisuja tai opinnäytetöitä. Nimensä mukaisesti yritys rahoittaa hankkeen.

Yritysrahoitteiset hankkeet ovat yleensä kestoltaan lyhyempiä ja laajuudeltaan rajatumpia kuin yhteisrahoitteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Yritysrahoitteinen tutkimus on myös joustavampaa ja nopeampaa käynnistää, sillä niiden kautta strategioitaan ja tavoitteitaan toteuttamassa ovat vaan kaksi kumppania: yritys ja korkeakoulu. Verkostoituminen yliopiston osaajien ja heidän verkostojensa kanssa sekä uusimman tutkimustiedon saaminen hyödyntävät yritystä. Hankkeessa syntyneet IPR-oikeudet kuuluvat yleensä yritykselle.

 

Ota yhteyttä

innovaatiokeskus@oulu.fi tai täyttämällä tämä lomake.