Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (eli Climate University)

Projektin kuvaus

Hankkeessa tuotetaan uusia digitaalisia, monialaisia ilmasto- ja kestävyyskysymyksiä käsitteleviä oppimateriaaleja ennen kaikkea korkeakoulujen mutta myös lukioiden yhteiseen käyttöön. Lisäksi hankkeessa toteutetaan 11 ilmasto- ja kestävyyshaasteisiin keskittyvää monialaista korkeakouluopettajien vertaiskoulutusta eri puolilla Suomea.

Projektin koordinaattori

Other university or unit

Yhteistyökumppanit

Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, lisäksi hankkeessa ovat mukana

  • Aalto-yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lahden ammattikorkeakoulu
  • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
  • Metropolia-ammattikorkeakoulu
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Turun yliopisto