University of Oulu, 2016

OKM kärkihankkeet

Tällä sivustolla esitellään Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeita, joita Oulun yliopisto koordinoi tai joissa Oulun yliopisto on mukana. Hankkeet toteutetaan joko vuosina 2017-2019 tai 2018-2020. Hankkeet ovat valtakunnallisia, korkeakoulujen yhteisiä ja hankkeiden tuotokset tulevat kaikkien korkeakoulujen käyttöön.

2018 - 2020 Project

AnalytiikkaÄly

2018 - 2020 Project

DigiCampus

2018 - 2020 Project

Digital Education for All (DEFA)

2017 - 2020 Project

Opiskelijavalintojen uudistaminen

2019 - 2021 Project

ProKuntoutus - OKM-hanke

2018 - 2020 Project

ÄlyOppi