opettajankoulutus, muuntokoulutus, opetusteknologia

Opettajapula näköpiirissä Kainuussa ja Ylä-Savossa – helpotusta muuntokoulutuksista ja opetusteknologiasta

Kelpoisen opetushenkilöstön saatavuus on heikentynyt Kainuussa ja Ylä-Savossa 2010-luvun loppupuolella, ja kielteinen kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan. Opetusalan henkilöstöstä puolet eläköityy 2020-luvun aikana, eikä kelpoisia opetusalan työntekijöitä ole enää juurikaan työttöminä. Oppilasmäärien lasku ensi vuosikymmenellä aiheuttaa vain pienen opettajatarpeen vähenemisen.

Opettajien saatavuutta Kainuussa ja Ylä-Savossa ovat selvittäneet Oulun yliopisto ja Kajaanin kaupunki yhteistyössä. Osapuolten edustajista koottu ohjausryhmä laati myös laajan listan suosituksia siitä, miten alueiden opettajapulaa voitaisiin helpottaa ja ehkäistä ennalta.

Suositusten mukaan on selvitettävä, millaista koulutustarjontaa Kajaanin alueelle voidaan tuoda opettajankoulutuksen monimuotoisia ratkaisuja ja opetusteknologiaa hyödyntäen. Myös ulkopuolisen täydentävän rahoituksen saatavuus selvitetään.

”Olemme sitoutuneet digitalisaation edistämiseen toiminnassamme. Modernit koulutusratkaisut auttavat vastaamaan yliopiston laajan vaikutusalueen osaamistarpeisiin”, Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

Kunnissa tulisi myös edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu. Kouluja kannustetaan esittämään kehitysprojekti- ja päättötyöehdotuksia opiskelijoille. Lukioille ehdotetaan Oulun yliopiston kasvatusalan ns. kurkistusopintojen sisällyttämistä niiden korkeakouluyhteistyöhön.

Oulun yliopistossa aloitetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnattu rekrytointi, jonka tavoitteena on luoda opiskelijoihin pysyvät rekrytointiviestinnän kanavat. Maaliskuussa Oulun yliopistossa järjestettiin rekrytointitapahtuma, jossa esiteltiin Kainuun ja Ylä-Savon koulujen tarjoamia työmahdollisuuksia.

Uusi lainsäädäntö velvoittaa kuntia rekrytoimaan aiempaa enemmän varhaiskasvatuksen opettajia. Tähän tarpeeseen vastataan muuntokoulutushankkeilla.

”On tärkeää, että Oulun yliopisto on lähtenyt yhteistyöhön kanssamme kelpoisten opettajien saatavuuden edistämiseksi. Selvitys luo perustaa opettajien saatavuushaasteen ratkaisemiselle ja tarjoaa näkökulmaa uudenlaisten monimuotoisten opettajankoulutusmallien kehittämiseksi. Tällä on merkitystä, jos haluamme turvata koulutuksen tasa-arvon toteutumisen maassamme myös tulevaisuudessa”, Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko Saari sanoo.

Selvityksen Kainuun ja Ylä-Savon pätevän opetushenkilöstön saatavuudesta 2020-luvulla toteuttivat Oulun yliopisto ja Kajaanin kaupunki. Selvityksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä ja sen jäseninä olivat yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin kaupungin edustajat. Selvityshenkilönä toimi Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen.

Selvityksen tilastoaineisto perustuu Tilastokeskuksen, Kuntien Eläkevakuutuksen ja TE-toimistojen tietoihin sekä kuntien rekrytointitietoihin ja kuntien oppilasennusteisiin. Haastattelut ja kyselyt tehtiin Kajaanin ja Iisalmen sivistystoimien johdolle, Oulun yliopiston koulutusjohdolle ja kasvatustieteiden tiedekunnan johdolle, Kokkolan yliopistokeskuksen johdolle sekä OAJ Kainuulle. Eri yliopistojen aikuis- ja täydennyskoulutuksesta teki selvityksen Kajaanissa toimiva aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluja tarjoava AIKOPA.

 

Viimeksi päivitetty: 16.4.2019