University of Oulu, 2016

Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

Jos opiskelija haluaa pitää taukoa opinnoissaan hän voi ilmoittautua poissaolevaksi. Poissaolon voi muuttaa läsnäoloksi lukuvuoden aikana. Tässä kannattaa kuitenkin huomioida tutkintojen suorittamisaikaa koskevat säädökset.

Työttömyysturvalain muutokset ovat astuneet voimaan 1.1.2013. Uuden lain myötä yliopisto-opiskelijalle ei enää makseta työttömyysetuutta sillä perusteella, että hän on keskeyttänyt opintonsa vähintään vuodeksi.

Kun yliopisto-opiskelijan opinnot katsotaan päättyneeksi, hän voi saada työttömyysetuutta. Yliopisto-opinnot katsotaan päättyneeksi seuraavassa tapauksissa:

  • opiskelija on valmistunut tai
  • opiskelijalla ei ole voimassaolevaa tutkinnonsuorittamisoikeutta tai
  • opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Tähän tarvitaan oppilaitoksen selvitys siitä, ettei henkilöllä ole opintosuorituksia vähintään vuoteen (opintorekisteriote) eikä hän muutoinkaan ole ottanut osaa opetukseen tai valmistellut esimerkiksi ohjatusti lopputyötään. Tämä korvaa aikaisemman menettelyn, jossa henkilö saattoi osoittaa yliopiston antamalla todistuksella keskeyttäneensä opiskelunsa vähintään vuodeksi.

Viimeksi päivitetty: 7.2.2019