Tutkijat haluavat ymmärtää aurinkoa

Maailman ainoa avaruusilmaston tutkimusyksikkö sijaitsee Oulun yliopistossa. Ville Maliniemelle ja Ilpo Virtaselle Aurinko on intohimo.

Aurinko on kiinnostanut ihmisiä aina.

”Siitä huolimatta opimme siitä koko ajan uutta. Mittalaitteet kehittyvät, joten saamme uutta ja tarkempaa tietoa. Tuo monipuolinen tähti on mitä kiinnostavin tutkimusaihe”, hehkuttaa tutkijatohtori Ilpo Virtanen.

Virtasen tutkimusaihe on Auringon aktiivisuus ja sen vaihtelu.

”Tutkin viimeisten sadan vuoden aktiivisuutta. Teen tilastollista analyysiä erilaisista mittauksista ja satelliittihavainnoista. Osa tutkimusaineistostani on historiallisia, ihan paperille piirrettyjä havaintoja. Voisi siis sanoa, että tutkimuksessani yhdistyy historiantutkimuskin.”

Virtanen kuuluu maailman ainoaan, Oulun yliopistossa sijaitsevaan avaruusilmaston tutkimusyksikköön, jossa työskentelee tällä hetkellä noin 25 tutkijaa. Heistä puolet on ulkomaisia. Tutkijatohtori Ville Maliniemi puolestaan tutkii samassa tutkimusyksikössä Auringon ilmastovaikutuksia.

”Väittelin viime syksynä aurinkotuulen ilmastovaikutuksista ja tutkin ilmakehässä tapahtuvia vaihteluita. On tärkeää selvittää, miten ilmakehän prosessit toimivat ja minkälaisia vaikutuksia Auringolla on ilmastonmuutoskehityksessä. Jos halutaan ymmärtää Auringon ilmastovaikutuksia, pitää ymmärtää Aurinkoa. On kiinnostavaa, miten paljon monimutkaisempi yhteytemme Aurinkoon on kuin että näemme sen loistavan tuolla taivaalla ja valaisevan meitä.”

Sekä Virtanen että Maliniemi ovat olleet kiinnostuneita fysiikasta jo lukioiästä lähtien, joten opiskelualan valinta oli helppo.

”Yliopistotason fysiikan ymmärrys vaatii uudenlaista ajattelua. Lukion pitkä fysiikkaa auttaa, mutta tärkeintä on innostus!”


Avaruustutkimus on nousussa

Avaruusilmaston tutkimusyksikön tutkijoiden työn tulokset täydentävät toinen toisiaan. Yhteistyötä tehdään koko ajan myös kansainvälisesti. Tutkimusyksikkö on myös Akatemian huippuyksikkö ReSoLVE (Research on Solar Long-term Variability and Effects), johon kuuluu Oulusta yhteensä kolme tiimiä. Ilpo Virtanen toimii ReSoLVEn koordinaattorina.

”Avaruusilmastoa alettiin alunperin tutkia Pohjois-Suomessa muun muassa siksi, että täällä näkyy revontulia. Ne ovat tunnetuin Auringon aktiivisuuden muoto. Esimerkiksi Puulinnanmaalla sijaitseva, Auringon kosmista säteilyä ja aktiivisuutta mittaava neutronimonitori on ollut toiminnassa jo 1960-luvulta lähtien. Se on yksi maailman pisimmistä mittaussarjoista”, Virtanen kertoo.

Avaruustutkimus on nousussa.

”Nykyään mukana on uusia isoja toimijoita kuten Kiina ja Intia. Satelliittiteknologia alkaa olla iso bisnes.”

Avaruuden valloituksessa avaruusilmaston tutkimuksella tulee olemaan tärkeä paikkansa.

”Tulevaisuudessa avaruusmatkat toivottavasti lisääntyvät, ja lähdemme ainakin Marsiin. Silloin on tärkeää, että Auringon haitallisen hiukkassäteilyn vaikutuksia pystytään minimoimaan ja Auringon toimintaa ennakoimaan”, Maliniemi huomauttaa.

Suomalaista koulutusta arvostetaan maailmalla.

”Täällä opiskelleille on vientiä. Oululla on tiettyä vetovoimaa, tämä on iso ja monipuolinen yliopisto. Tutkimuksen fyysisellä sijainnilla ei sinällään ole merkitystä. Tämä on työ johon kuuluu paljon matkustamista, ja Oulussakin järjestetään kansainvälisiä konferensseja”, Virtanen sanoo.

 

Tämä juttu on #UniOulu-lehden sisältöä.