Opiskelijatarinoita

Opiskelijatarinoita

Viimeksi päivitetty: 28.2.2017

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Informaatiotutkimus

Työkaluja moneen eri asiaan

Kirjallisuus ja suomen kieli

Kielen ammattilaiseksi

Germaaninen filologia

Kieli on kommunikointia varten

Saamelainen kulttuuri

Saamelaisuus on osa minua

Kulttuuriantropologia ja arkeologia

Pohjoiset kansat kiehtovat

Englantilainen filologia

Kielitaidosta on pelkkää hyötyä

Kasvatusalat

Intercultural Teacher Education

Painopisteenä globaali kasvatus

Varhaiskasvatus

Lapset ovat aitoja

Intercultural Teacher Education

Kansainvälinen näkökulma kasvatukseen

Musiikkikasvatus

Musiikista ammatti

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet

Lääketieteet

Tekniikka

Konetekniikka

Loogisen ihmisen ala

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimistossa ja työmaalla

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Matematiikka yhdistyy käytännön ratkaisuihin

Ympäristötekniikka

Ympäristö on sydämenasia

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Pätevyys elektroniikkaan

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Tietoliikennetekniikka työllistää

Kaivos- ja rikastustekniikka

Kaivosalan ammattilaiseksi

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka