Matematiikka yhdistyy käytännön ratkaisuihin

Nimi: Joni Aitto-oja
Opinnot: rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija, suuntautumisvaihtoehtona rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia
Kesätyöt: prosessinhoitaja, Boliden; asfaltoinnin työnjohdon harjoittelija, VRJ Pohjois-Suomi; siltasuunnittelun harjoittelija, Pöyry Finland

Opiskelin aluksi konetekniikkaa, joka oli jo lukiossa minulle se ala, jota halusin lähteä opiskelemaan. Rakennesuunnittelu kiinnosti. Oulun yliopisto oli luonteva vaihtoehto, sillä olen kotoisin Kempeleestä. Vaihdoin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelmaan, kun se tuli neljäntenä vuonna mahdolliseksi.

Kolmiulotteinen mallinnus avasi silmät

Opinnoissani on ollut parasta sellainen kurssi kuin rakenteiden tietomallinnus. Siinä opiskeltiin kolmiulotteista mallintamista siten, kuin ne tulevat oikeassa elämässä olemaan. Se oli hienoa. Rakennesuunnittelussa on kiehtovaa se, miten matematiikka yhdistyy käytännön ratkaisujen kanssa. Matematiikka on aina ollut vahvuuteni. Nyt sitä pääsee oikeasti käytännössä käyttämään.

"Rakennesuunnittelussa on kiehtovaa se, miten matematiikka yhdistyy käytännön ratkaisujen kanssa."

Työkokemus auttoi kurssivalinnoissa

Viime kesänä olin Pöyry Finlandilla siltasuunnittelussa töissä puoli vuotta. Siinä pääsi kokoaikaisesti suunnitteluhommiin, ja työn alla oli useampia kohteita. Isoimpana työnä tein keväällä kandidaatintyön erään vanhan, Ahvenanmaalla sijaitsevan majakan korjaussuunnittelusta. Tietomallinsin majakan ja tein korjaussuunnitelman. Työkokemuksen jälkeen pystyn rinnastamaan työssä opittua opiskeluun ja valitsemaan kurssejakin sen pohjalta.

Ala sopii kriittiselle ajattelijalle

Kun lukiosta saa hyvän pohjan matematiikkaa ja fysiikkaan, se tukee opiskelua tällä alalla. Tosin ei se välttämätöntä ole, on joku tullut suoraan ammattikoulustakin. Rakennesuunnittelu on sitä, että määritellään, kestääkö jokin rakenne ja onko se paras mahdollinen ratkaisu. Ala sopii sellaiselle ihmiselle, joka laittaa asioita kriittiseen valoon.

Pohjoisen olosuhteet määräävä tekijä

Euroopan alueella pyritään käyttämään samanlaisia laskentamenetelmiä rakennesuunnittelussa, mutta selvää on, että esimerkiksi Suomessa olosuhteet ovat omanlaisensa. Rakenteiden pakkasenkestävyys täytyy olla ihan eri luokkaa kuin vaikkapa Keski-Euroopassa. Myös rakentamisessa pitää ottaa huomioon, että kun talvella rakennetaan, täällä on lunta ja kylmät olosuhteet. Se ei vaikuta pelkästään rakenteiden vahvuusratkaisuihin vaan myös siihen, milloin rakennetaan ja miten rakentaminen onnistuu.

Kiinnostuitko rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 14.1.2020