Ympäristö on sydämenasia

Nimi: Aleksi Hursti
Opinnot: ympäristötekniikan opiskelija, suuntautumisvaihtoehtona teollisuuden energia- ja ympäristötekniikka
Kesätyöt: harjoittelija, Espoon kaupunki; prosessityöntekijä, Outokumpu Chrome; harjoittelija, Pohjolan Peruna

Etsin koko lukioajan ja vielä sen jälkeenkin omaa paikkaani. Kun aloin pohtia asiaa siitä näkökulmasta mikä minulle on sydämenasia, niin ympäristöasiat ja ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat uhkakuvat nousivat sellaisiksi, joiden eteen haluaisin tehdä töitä tulevaisuudessa. Oulun yliopisto oli selkeä valinta, sillä tätä opintosuuntaa ei löytynyt muista opinnoista.

Poikkitieteellinen yliopisto

Parasta opinnoissa on ollut se, että olen oppinut tosi laajalta alalta asioita, jotka liittyvät ympäristöön, energiaan sekä saasteiden torjuntaan ja ehkäisemiseen. Toinen juttu, mikä on ollut mukavaa, on ollut se, että Oulun yliopisto on todella poikkitieteellinen. Olen tutustunut ihmisiin muista tiedekunnista ja saanut kavereita poikki koko opiskelualueen kentän. Olen ollut fuksivuodesta lähtien mukana opiskelijajärjestöissä ja tällä hetkellä toimin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa.

Kesätöissä monenlaisissa työtehtävissä

Olen ollut erilaisissa alaani liittyvissä kesätöissä, kuten yliopiston vesitekniikan laboratoriossa, Espoon kaupungilla ympäristötarkastajana, Outokummun tehtaalla Torniossa prosessityöntekijänä ja Vihannissa Pohjolan Peruna -nimisen yrityksen jätevesien käsittelylaitoksella. Tällä hetkellä teen diplomityötäni yliopiston teknillisen tiedekunnan energia- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmään. Mallinnan tulevaisuuden energiaälykästä yhteisöä Oulun seudulla.

"Tämä ala ja opintosuunta sopii uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisestä ja kiertotaloudesta kiinnostuneelle."

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa

Tämä ala ja opintosuunta sopii uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisestä ja kiertotaloudesta kiinnostuneelle. Ympäristöasioiden on syytä olla lähellä sydäntä. Koulutus on todella laaja-alainen. Kemiaa ja fysiikkaa on paljon ja niihin pohjaavat monet opinnoissa käytettävät työkalut. Itseäni on kiinnostanut myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen, se miten yhteiskunta tulevaisuudessa käsittelee ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

Oulu oli eksoottinen vaihtoehto

Kun hain Ouluun opiskelemaan, Oulu kiinnosti minua myös arktisuutensa johdosta. Oulu oli eksoottinen vaihtoehto. Olen kotoisin Espoosta enkä ollut koskaan käynyt näin pohjoisessa. Yksi iso tekijä tulla tänne oli nähdä, mitä muualla Suomessa tapahtuu. Halusin laajentaa omia näkökulmiani. Myös kesätöiden kautta olen saanut tutustua uusiin paikkakuntiin.

Kiinnostuitko ympäristötekniikan opinnoista?

Lue lisää

Viimeksi päivitetty: 14.1.2020