University of Oulu, 2016

Opiskelua tukevat ryhmät

a) Monialaiset opinnäytetyöryhmät

b) Vuodessa valmiiksi – osaajana työelämään –ryhmä

c) Tartu opintoihin –ryhmä

a) Monialaiset opinnäytetyöryhmät

Jumittaako gradu, diplomi- tai kandintyö? Tarvitsetko vinkkejä opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä kysymyksissä? Hae monialaiseen kandiryhmään tai gradu/DI-ryhmään, jossa edistetään opinnäytetyön tekemistä opiskelijoiden omista tarpeista käsin. Ryhmien tarkoitus on tukea erityisesti opinnäytetyöprosessia, ei puuttua lopputöiden tieteellisiin sisältöihin. Edellytyksenä on, että sinulla on opinnäytetyöllesi nimetty ohjaaja koulutusalaltasi ja olet jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen. Lisäksi sinun tulee sitoutua osallistumaan ryhmätapaamisiin.

Haku ryhmiin päättyy torstaina 26.1.2017 klo 15.00.

Ryhmiin voit hakea lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen kaisa.karhu(at)oulu.fi. Ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot:
- kumpaan ryhmään haet
- missä tutkinto-ohjelmassa opiskelet
- opintojen aloitusvuosi
- opintopistemäärä
- perustelut, miksi tämä ryhmä olisi sinulle hyödyllinen

Ryhmien aikataulut:

 • kandiryhmä: keskiviikkoisin klo 13-15 seuraavina ajankohtina 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5 ja 24.5.
 • gradu/DI-ryhmä: keskiviikkoisin klo 9-11 seuraavina ajankohtina 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5 ja 24.5.

Kandiryhmän vetäjinä toimivat opintopsykologi Pia Partanen ja opintopsykologiharjoittelija Ilona Parviainen. Gradu/DI-ryhmän vetäjinä toimivat opintopsykologi Pia Partanen ja suunnittelija Kaisa Karhu.

Lisätietoja ryhmistä antaa Kaisa Karhu: kaisa.karhu(at)oulu.fi, puh. 0294 483495.

b) Vuodessa valmiiksi – osaajana työelämään –ryhmä

Haluatko tukea opintojen loppuunsaattamiseen ja apua tulevan työelämäsi suunnittelemiseen? Tästä ryhmästä saat vertaistukea ja ohjaajien vinkit opiskelutaitoihin ja työelämäkysymyksiin. Ryhmässä pääset laatimaan itsellesi ohjatusti työllistymissuunnitelman, josta hyödyt valmistumisvaiheessa!

Ryhmässä käsitellään mm. seuraavia teemoja:

 • oman asiantuntijuuden tunnistaminen: osaamisen näkyväksi tekeminen ja työnantajakielelle sanoittaminen
 • omien tavoitteiden ja toiveiden kartoittaminen ja tiedonhaku työelämästä
 • työllistymissuunnitelma
 • loppuvaiheen opintojen haltuunotto ja ajankäytön suunnittelu
 • valmistumisvaiheeseen liittyvät toimenpiteet

Ryhmään voit hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen anita.perttunen(at)oulu.fi 30.9.2016 klo 15 mennessä.

Kerro hakemuksessasi

 • mikä on pääaineesi / tutkinto-ohjelma, jossa opiskelet
 • opintojesi aloitusvuosi ja opintopistemääräsi
 • mikä on opintojesi tilanne
 • perustelut, miksi tämä ryhmä olisi sinulle hyödyllinen.

Ryhmään valitaan 10 opiskelijaa hakemusten perusteella. Ryhmä kokoontuu viikoittain 6.10 – 8.12.2016 (10 tapaamista) torstaisin klo 13.00 – 15.00. Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ryhmän ohjaajina toimivat Kaisa Karhu ja Anita Perttunen. Tiedustelut: kaisa.karhu(at)oulu.fi ja anita.perttunen(at)oulu.fi.

c) Tartu opintoihin –ryhmä

Ryhmä täynnä. Ryhmän tarkoitus on tukea opiskelijaa jatkamaan opintojaan tauon jälkeen ja auttaa ratkaisemaan opiskelun suurimpia haasteita. Tavoitteena on konkretisoida opintosuunnitelmaa ja opiskelun vaatimaa ajankäyttöä sekä orientoitua opintojen jatkamiseen. Ryhmässä tuetaan opiskelumotivaatiota pohtimalla omia opiskelutaitoja ja itseä oppijana. Ryhmä muodostaa monialaisen opiskelijayhteisön, jossa voi saada vinkkejä ja jakaa kokemuksia muiden samassa opiskelutilanteessa olevien kanssa.

Kenelle: opinnoissa viivästyneille, erityisesti passiivirekisteriuhan alaisille perustutkinto-opiskelijoille.

Milloin: Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on perjantaina 13.5.2016 klo 9.30-12 Linnanmaalla. Ryhmän toiminta alkaa lähitapaamisella. Jatkossa tapaamiset järjestetään etänä sähkösiä työkaluja käyttäen.

Ryhmään osallitumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut suurimman osan tutkintoon vaadittavista opinnoista ja vain noin kolmasosa opinnoista puuttuu. Lisäksi opiskelijan tulee osallistua ensimmäiseen ryhmätapaamiseen sekä sitoutua ryhmän toimintaan.

Ryhmien tarkemmat sisällöt ja toimintamuodot tarkentuvat osallistujien tarpeiden ja tilanteen perusteella. Opintojen suunnittelua tehdään yhteistyössä tutkinto-ohjelmien henkilöstön kanssa.

Ryhmään voit hakea lähettämällä sähköpostiviestiä osoitteeseen anita.pirila(at)oulu.fi 15.4.2016 klo 15 mennessä. Kerro viestissä, tarvitsetko tukea erityisesti opiskelun haltuun ottamiseen vai opinnäytetyön (kandityö, gradu tai DI-työ) tekemiseen sekä mikä on opiskelutilanteesi.

Ryhmään valitaan ensisijaisesti passiivirekisteriuhanalaisia perustutkinto-opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä sekä opiskelijan opiskelutilanteen perusteella.

Lisätietoja: kaisa.karhu(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 4.7.2017