Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen

Jokainen Oulun yliopiston opiskelija, perus- ja jatko-opiskelija sekä erillisellä opinto-oikeudella opiskeleva, on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Sen sijaan avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen opiskelijat, myös MBA-opiskelijat, eivät ilmoittaudu yliopistoon.

Yliopistoon ilmoittaudutaan lukuvuoden alussa, jolloin tehdään sekä syys- että kevätlukukautta koskevat läsnä- tai poissaoloilmoitukset. Ainoastaan läsnäoloilmoituksen tehnyt opiskelija voi osallistua opetukseen. Kaikki yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat ylioppilaskunnan jäseniä ja maksavat ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu, hän menettää opiskeluoikeutensa. Samalla hän menettää käyttäjätunnuksen yliopiston tietojärjestelmiin. Tunnus on edellytyksenä sähköpostin, WebOodin, kaikkien opiskelun tietojärjestelmien käyttöön sekä pääsyyn kirjaston tietokantaan. Myös opintotuen maksatus lakkaa. Opiskeluoikeuden menettämisen jälkeen ilmoittautuminen edellyttää uudelleenkirjaamismaksun maksamista 35 € (Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009).

Ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä koulutuksen lähipalveluihin tai laittaa sähköpostia osoitteeseen: study (at) oulu.fi.

10.5.2016

Ilmoittautumisajat ja -paikat

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2018–19 (jatkavat opiskelijat) alkaa 2.5.2018 ja päättyy 12.9.2018.

Kevätlukukaudelle 2019 voit ilmoittautua 1.12.2018–31.1.2019

10.5.2016

Uudet opiskelijat | Opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen

Kaikkien valinnoissa hyväksyttyjen uusien opiskelijoiden tulee vastaanottaa opiskelupaikka ja ilmoittautua yliopistoon.

Opintoasioiden lomakkeet