Tulevat luokanopettajat heti kiinni käytännön koulutyöhön

Tulevat luokanopettajat heti kiinni käytännön koulutyöhön

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta aloittavat tänä syksynä ainutlaatuisen opettajien osaamisen kehittämiseen liittyvän yhteistyön. Kaikki 80 tänä syksynä Oulun yliopistossa laaja-alaisen luokanopettajakoulutuksen aloittanutta pääsee heti opintojensa alusta kiinteään yhteistyöhön käytännön koulutyön kanssa.

Uudessa yhteistyössä on ainutlaatuista se, että opettajaopiskelijat osallistuvat pitkäkestoisesti yhden koulun kehittämiseen ja saavat näin mahdollisuuden linkittää teorian käytäntöön heti opintojen alusta alkaen. Aiemmin opiskelijoiden kytkös käytännön koulumaailmaan on tullut lähinnä Oulun normaalikoululla tehtävien ohjattujen harjoittelujen kautta. Nämä harjoittelut pysyvät edelleen samoissa kohdissa opintoja.

Uudenlaista toimintaa kutsutaan nimellä Oppiva ope – teoriasta toiminnaksi. Mukana ovat opettajaopiskelijoiden lisäksi kuusi Oulun kaupungin peruskoulua sekä opettajienkouluttajia yliopistosta. Yhteistyö käynnistyy 23.9. alkavalla viikolla, jolloin osallistujat kohtaavat ensimmäisen kerran kouluilla. Mukana olevat peruskoulut ovat Pateniemen, Kiiminkijoen, Kiviniemen, Takkurannan, Aseman ja Martinniemen koulut.

Kyseessä on uudenlainen jatkuvan oppimisen malli, jossa kaikki oppivat. Kaksivuotisen yhteistyön aikana osallistujat pääsevät muun muassa yhdessä syventämään ymmärrystä hyvästä oppimisesta, kun opettajat osallistuvat samalle kurssille opiskelijoiden kanssa. Opettajat ja opiskelijat myös suunnittelevat ja toteuttavat kouluilla opetuskokeiluja, joissa uutta ymmärrystä hyvästä oppimisesta viedään käytäntöön.

Tavoitteena on löytää keinoja, jotka kehittävät luokkien arkea ja oppilaiden oppimista. Toiminta kehittää opettajankoulutusta, kouluja ja opettajien osaamista, ja kytkee teorian ja käytännön koulutyön tiiviiseen yhteistyöhön.

“Meille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden saada tukea koulun pedagogiseen kehittämiseen. Opettajien osalta tällainen yhteisöllinen työskentely vastaa oikeastaan täydennyskoulutusta, jonka lähtökohtana on oman arjen pitkäkestoinen, tutkittuun tietoon perustuva kehittäminen”, summaa yhteistyön hyötyjä Kiviniemen ja Takkurannan koulujen rehtori Seija Ländén.

“Opettajankoulutuksen näkökulmasta yhteistyö avaa luontevan kanavan pysyä kiinni koulujen arjen polttavissa kysymyksissä ja aktiivisesti kehittää sekä koulutusta että tutkimusta. Tuoreille opettajaopiskelijoille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden kasvaa opettajan ammattiin käsi kädessä käytännön kanssa. Yhdessä ohjatun harjoittelun kanssa malli muodostaa laajan ja monimuotoisen kasvukentän opettajuuteen. Meillä on vahva luottamus siihen, että tähän yhteistyöhön osallistuvilla opiskelijoilla opettajuuteen liittyvät kysymykset heräävät varhaisemmassa vaiheessa ja ymmärrys opettajan ammatin kokonaisuudesta tulee olemaan realistisempi”, kertoo Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksesta vastaava yliopistonlehtori Minna Sääskilahti.

Tarkoituksena on, että jatkossakin joka syksy kaksivuotiseen yhteistyöhön lähtevät mukaan kaikki laaja-alaisen luokanopettajakoulutuksen aloittavat opiskelijat, ryhmiä opettavia opettajankouluttajia sekä neljä Oulun kaupungin peruskoulua.

Mallia on testattu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hankkeessa. Nyt toiminta linkittyy tiiviisti osaksi koulujen ja opettajankoulutuksen perustehtävää. 

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2019