Oulun yliopiston apuraharahasto

Rahaston tarkoitus on tukea Oulun yliopiston opiskelijoita, pääasiassa myöntämällä apurahoja jatko-opiskeluun ja tutkimukseen.

Apuraharahastoon voidaan tehdä lahjoituksia ja testamentata varoja. Uusi lahjoitus tai testamentatut varat liitetään Oulun yliopiston apuraharahastoon yliopiston hallituksen päätöksellä. Päätöksessä määritellään varojen käyttötarkoitus ja niiden suhteellinen osuus apuraharahaston pääomasta liittämishetkellä. Peruspääoma jakaantuu rahaston sisällä nimikkorahastoihin. Nimikkorahasto voidaan nimetä lahjoituksen käyttötarkoituksen tai lahjoituksen tehneen henkilön mukaan. Apuraharahaston varat pidetään erillään yliopiston muista varoista.

Vuosittain apurahoina jaettava rahamäärä saadaan edellisen vuoden tilinpäätöksessä vahvistetusta tuotosta. Apurahat julistetaan aina yleisesti haettavaksi. Apurahat jakaa rehtori tiedekuntien esityksestä. 

Apuraha voidaan jonakin vuonna jättää jakamatta.

Hakuaika: pääsääntöisesti syksyllä

Hakumenettely: Apurahat haetaan Apurahajärjestelmän kautta. https://oulunyliopistonapuraharahasto.apurahat.net

Tarkemmat ohjeet yliopiston intranet Notiossa julkaistavassa hakukuulutuksessa.

Oulun yliopiston Apuraharahaston apurahakuulutus 2.11.2020

Apurahaohje 2019

 

Nimikkorahastot:

Yliopiston Apteekin rahasto
Jatko-opiskelijoiden tukeminen.

Oulangan rahasto

Oulangan biologisella asemalla suoritettavat Kuusamoa koskevat tutkimukset.

Lehtori Anna Vuorion rahasto

Humanististen tieteiden, lähinnä suomen kielen tutkijakoulutus.

Raili Korkan rahasto

Oulun yliopistossa tapahtuvaan ruskean karhun tutkimukseen ja suojeluun.

Tyyni Tanin rahasto

Humanistisessa ja lääketieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkimustyö.

Anna Esteri Timolan rahasto

Jatko-opiskelijoiden tukeminen.

Lehtori Aino Hoikkalan rahasto

Suomen kielen tai jonkin muun kielen jatko-opiskelijoiden tukeminen.

Brita Granitin rahasto

Dementiapotilaiden hoidon sisällöllinen kehittäminen ja kuntoutuksen tutkiminen.

Ida ja J.A.Räisenin rahasto

Jatko-opiskelijoiden tukeminen 

Tyyne ja Runar Forsénin rahasto

Oulun seudun talous- ja kulttuurielämän historian tutkimuksen tukeminen.

Maija-Liisa Kovalan rahasto

Eturauhassyövän ja Alzheimer-taudin tutkimustyön tukeminen.

Tutoris Oyn rahasto

Logopedian tutkimuksen ja logopedian opintojen tukeminen.

Einojuhani Rautavaaran rahasto

Apurahoja jaetaan musiikin ja muun taiteen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille.

Viimeksi päivitetty: 5.11.2020