Professori Pentti Kaitera

”Yliopistossa tarvitaan henkeä, joka kasvattaa luovaan työhön: Tutkijoille ja opettajille on osoitettava innoittavia tavoitteita, jotka suuntaavat elämäntehtäviin.”

Pentti Kaitera (19.11.1905–8.6.1985) Oulun yliopiston ensimmäisissä avajaisissa 3.10.1959.

 

Professori Pentti Kaitera

Professori Pentti Kaitera johti 1950-luvulla Pohjois-Suomen korkeakoulukomiteaa, jonka valmistelutyö ja esitykset johtivat Oulun yliopiston perustamiseen 8.7.1958 säädetyllä lailla. Kaitera toimi myös Oulun yliopiston ensimmäisenä rehtorina ja vaikutti keskeisesti yliopiston toiminnan käynnistämiseen syksystä 1959 lähtien vuoteen 1962.

Pentti Kaitera syntyi Rantasalmella, mutta asui teinivuotensa isänsä suvun kotipitäjässä Limingassa, missä perhe viljeli maata. Kaitera kirjoitti ylioppilaaksi Oulun lyseosta vuonna 1924, suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon maanviljelystekniikassa Teknillisessä korkeakoulussa 1929 ja sai tekniikan tohtorin arvon vuonna 1939.

Vuonna 1942 hänet nimitettiin Teknillisen korkeakoulun maatalouden vesirakennuksen professoriksi. Kaitera tutki tulvavesiä ja niiden vaikutusta vesistöissä sekä maankuivatuksen vaikutuksia, hyötyjä ja haittoja.

Pentti Kaitera toimi professorin viran ohessa monissa valtiollisissa ja muissa luottamustehtävissä. Erityisen kiinnostunut hän oli Pohjois-Suomen taloudellisesta kehittämisestä. Kaitera osallistui alueen vesistöjärjestelyjen, maanviljelyn ja teollistamisen suunnitteluun. Hän oli mukana prosesseissa, joilla perustettiin Typpi Oy (nykyinen Kemira) Ouluun ja Rautaruukki Oy Raaheen.

Pentti Kaiteran johtaman komitean valmistelutyön pohjalta uuteen Oulun yliopistoon perustettiin kolme tiedekuntaa, teknillinen, filosofinen ja lääketieteellinen, ja yliopistoon liitettiin Oulun opettajakorkeakoulu. Lisäksi siihen perustettiin Pohjois-Suomen tutkimuslaitos.

Näin Oulun yliopistosta tuli alusta lähtien monitieteinen kokonaisuus, millä on ollut merkittävä vaikutus koko alueen elinvoimaisuuteen. Valmistelutyössä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että uuden yliopiston perustehtävänä oli palvella monipuolisesti pohjoisen alueen kulttuurin ja talouselämän tarpeita.

Pentti Kaiteran oivalluksena on pidetty juuri teknillisen tiedekunnan ja opettajankoulutuksen liittämistä perinteiseen yliopistoon. Filosofinen tiedekunta jakautui sittemmin 1960-luvulla humanistiseksi ja luonnontieteelliseksi tiedekunnaksi, ja näin Oulun yliopiston perusrakenne ja tieteenalajako oli valmis. 2000-luvulla sitä täydennettiin vielä taloustieteiden tiedekunnalla.

 

Viimeksi päivitetty: 24.6.2019