Rahoitusmalli

Eduskunta päättää vuosittain talousarvion yhteydessä korkeakouluille opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kohdentaman perusrahoituksen määrän. OKM jakaa käytettävissä olevan perusrahoituksen yliopistoille rahoitusmallin avulla. Perusrahoituksen lisäksi korkeakoulut saavat ulkopuolista rahoitusta muista lähteistä.

Perusrahoituksen määrärahat jaetaan yliopistojen kesken pääosin laskennallisesti opetuksen ja tutkimuksen suoritteiden perusteella. Lisäksi on strategiaperusteinen rahoitusosuus, josta sovitaan ministeriön ja korkeakoulun kesken. Yliopistojen valtionrahoituksessa otetaan huomioon myös valtakunnallisia tehtäviä. Rahoitusmallien tarkoituksena on vahvistaa korkeakoulujen toiminnan laatua, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Mallin avulla jaettava perusrahoitus kohdennetaan korkeakouluille yhtenä kokonaisuutena. Korkeakoulut päättävät itse rahoituksen sisäisestä kohdentamisesta omien strategisten valintojensa pohjalta.

Oulun yliopisto soveltaa päältä pois –erien jälkeen sovellettua OKM:n laskennallista suoriteperusteista mallia rahanjaossa tiedekunnille. Lisäksi jaetaan strategisia eriä ja infrastruktuurirahoitusta ja kohdistetaan valtakunnallisten tehtävien rahoitus sekä OKM:n mallin alakohtainen rahoitus asianomaisille yksiköille. Oulun yliopiston valtakunnallisia tehtäviä ovat saamen kieli ja kulttuuri, Kajaanin yliopistokeskus, Sodankylän geofysiikan observatorio sekä harjoittelukoulu. Alakohtaista rahoitusta kohdennetaan tekniikan, luonnontieteiden ja lääketieteellisille aloille.

Viimeksi päivitetty: 24.5.2017