Rahoitetut EU:n rakennerahastohankkeet

                 

Oulun yliopiston käynnissä olevat rakennerahastohankkeet (joissa Oulun yliopisto päätoteuttajana)

EAKR hankkeet

Hankkeen nimi

Rahoittaja

Tdk/yksikkö

Yhteyshenkilö

www-osoite

Biocenter Oulun ydinpalvelujen automatisointi

PPL

Biocenter

Lari Lehtiö, Johanna Myllyharju

 

Biocenter Oulun ydinpalvelujen automatisointi (kehitys- ja investointiosa)

PPL

Biocenter

Lari Lehtiö, Johanna Myllyharju

Lisätietoa

Energiatehokkaat ja –omavaraiset kiinteistöt

ELY

Cemis

Timo Karjalainen

Lisätietoa

DROMINÄ- Dronet mittauksessa ja näytteenotossa

ELY

Cemis

Veijo Sutinen

Lisätietoa

KAIMIT – Kaivos- ja muun teollisuuden ympäristöön johdettavien vesien uudet mittaukset

ELY

Cemis

Jaakko Räty

Lisätietoa

Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa

ELY

Cemis

Jaakko Räty

Lisätietoa

BIOMIT - uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehitys hanke

Kainuun liitto

Cemis

Jukka Räty

Lisätietoa

TeRa - Tehokkaat rakenteet

PPL

KSI

Kari Mäntyjärvi

Lisätietoa

Oulu TerveysICT Hub - Kansallisen Terveys/ICT -osaamiskeskuksen perustaminen

PPL

LTK

Veera Virta, Maritta Perälä-Heape

Lisätietoa

Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka

PPL

Lutk

Timo Pohjosenperä, Jarmo Rusanen

Lisätietoa

MYNTTI - Mikroanalysaattorin (EPMA) hankinta kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen tukemiseksi (Kehitys- ja investointiosio)

PPL

MNR

Santtu Heinilehto

Lisätietoa

Visitor Center/ EKI - Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä

PPL

Oulangan tutkimusasema

Riku Paavola

Lisätietoa

ARKS - Arktinen radiomenetelmien kehitysympäristö ja sovellukset (SGO)

Lapin liitto

SGO

Tomi Teppo

Lisätietoa

CityIot Uudenmaan liitto TST Pirjo Rousu

Lisätietoa

Massadata-analyysin ja 5G ­verkon integraatio

PPL

TST

Marko Jurmu

Lisätietoa

Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu)

PPL

TST

Aarno Pärssinen

Lisätietoa

Labrobot

PPL

TST

Juha Röning

Lisätietoa

Garbot- Robotiikan ja anturitekniikan hyödyntäminen kiertotalouden mittauksissa

PPL

TST

Juha Röning

Lisätietoa

Uudet digitaalisesti valmistettavat materiaalit elektroniikan, optiikan ja lääketieteen sovelluksiin (kehitys- ja investointiosio)

PPL

TST

Tapio Fabritius

Lisätietoa

Älykäs liikkuva autonominen testiympäristö

PPL

TST

Matti Kinnunen

Lisätietoa

SIBE - Sinisen Biotalouden Ekosysteemi

PPL

TTK

Janne Anttila

Lisätietoa

Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous

PPL

TTK

Janne Pihlajaniemi

Lisätietoa

Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen

PPL

TTK

Rauno Heikkilä

Lisätietoa

MILKFOUL - Energiatehokkuutta pintojen likaantumisen hallinnalla meijerituotteiden valmistuksessa

PPL

TTK

Pääkkönen Tiina

Lisätietoa

Moderni Hirsikaupunki - Lappi

Lapin liitto

TTK

Janne Pihlajaniemi

Lisätietoa

VesiMat

PPL

TTK

Satu Pitkäaho

 

Puun jalostusarvon nostaminen -polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista

PPL

TTK

Juha Ahola

 

HybArkt - Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen

PPL

TTK

Heini Postila

Lisätietoa

NANOVALO - Nanomateriaali energiatehokkaaseen vesienpuhdistukseen

PPL

TTK

Satu Ojala

Lisätietoa

GEOBOT - Robotiikka geopolymeerimateriaalien tutkimuksessa ja valmistuksessa

PPL

TTK

Juho Yliniemi

Lisätietoa

ARVOPURU - Uudet menetelmät mekaanisen puunjalostusteollisuuden sahanpurun jalostamiseksi arvokkaiksi biotuotteiksi

PPL

TTK

Ari Ämmälä

Lisätietoa

Monikansallisten investointiprojektien johtaminen

PPL

TTK

Harri Haapasalo

Lisätietoa

Selluloosapitoisten sivujakeiden jalostus DES-pohjaisella prosessilla uusiksi biotuotteiksi

PPL

TTK

Riitta Keiski

Lisätietoa

ESR-hankkeet

Hankkeen nimi

Rahoittaja

Tdk/yksikkö

Yhteyshlö

www-osoite

TOHOPI, Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

ELY

Cemis

Tuula Honkanen

Lisätietoa

Kielen avulla osalliseksi

PPL

HuTK

Sisko Brunni

Lisätietoa

MindBusiness - korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja toimijuuden edistäminen

ELY

KTK

Tiina Salmijärvi

Lisätietoa

Lukihanke Pohjoinen

ELY

KTK

Leila Kairaluoma

Lisätietoa

Osaavat ohjelmoijat

ELY

TST

Mikko Halttunen

Lisätietoa

AutoKoulu - Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan digioppimisympäristö

ELY

TTK

Perttu Niskanen

Lisätietoa

EduAuto - Työelämälähtöinen automaatiotekniikan koulutusmalli

ELY

TTK

Ensio Ikonen

Lisätietoa

TINY TOT - Tohtorikoulutuksen innovaatiovalmennuksen ja yritysyhteistyön kehittäminen  

ELY

UNIOGS

Petri Leukkunen

Lisätietoa

5GGURUT: Elinkeinotoiminnan kasvua ja uusiutumista 5G osaamisella ELY TST Pirjo Rousu  


Interreg Nord

 

Hankkeen nimi

Rahoittaja

Tdk/yksikkö

Yhteyshlö

www-osoite

Akateeminen työttömyys/työllisyys 

NORD

KTK

Mervi Heikkinen

 

WAX Natural wax of arctic berries as our treasure

NORD

MNT

Juha Väänänen

 

AMCA Arktinen tietoliikenneverkko

NORD

TST

Harri Saarnisaari

 

VanProd - Innovaatiota vanadiilin tuotannon edistämiseen jätevirroista Pohjoisilla alueilla

NORD

TTK

Tiina Leiviskä

Lisätietoa

Päättyneet hankkeet

Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020

  • Vastuullinen johtaja Hanna Honkamäkilä, Tutkimuksen tukipalvelut

Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE)

  • Vastuullinen johtaja Matti Kuokkanen, Luonnontieteellinen tiedekunta

ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle

  • Vastuullinen johtaja Mauri Haataja, Teknillinen tiedekunta

CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO)

  • Vastuullinen johtaja Mika Huuhtanen, Teknillinen tiedekunta

JaMit - Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen

  • Vastuullinen johtaja Timo Kulju, Teknillinen tiedekunta

Korkeataajuuksinen väsytyskoeistus

  • Vastuullinen johtaja Jari Larkiola, Teknillinen tiedekunta

Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysin soveltuvaan läpäisyelektronimikroskooppiin (STEMMA)  (tutkimus- ja investointiosio)

  • Vastuullinen johtaja Santtu Heinilehto, Mikroskopian ja nanoteknologian keskus

Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa

  • Vastuullinen johtaja Vesa Virtanen, Cemis-Oulu

Viimeksi päivitetty: 5.4.2019