Riskienhallintapolitiikka

Oulun yliopiston hallitus päättää riskienhallinnan periaatteista ja edellyttää, että yliopiston toiminnot järjestetään siten, että riskienhallinnan periaatteita noudatetaan kaikessa Oulun yliopiston toiminnassa ja se koskee kaikkia yliopistossa työskenteleviä henkilöitä.

Hallitus katselmoi riskienhallinnan periaatteet kerran vuodessa samassa yhteydessä, kun arvioidaan merkittävien riskien ajantasaisuus ja riskien hallintatoimenpiteiden kattavuus.

Viimeksi päivitetty: 14.6.2019