Seuraava 100 - Suomen keskeisimmät kysymykset 2020-luvulla

Aika: maanantaina 26.2.2018 klo 13.00–16.00
Paikka: Oulun yliopisto, Agora, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulun yliopisto

Tilaisuus on avoin vain ilmoittautuneille.
 

Tilaisuuden ohjelma

13.00 
Tilaisuuden avaus, rehtori Jouko Niinimäki
Miksi olemme täällä tänään - johdatus päivän töihin, pääministeri Juha Sipilä
Alustukset keskustelujen teemoihin
Ennakointi- ja tulevaisuustyöstä, Taina Kulmala & Kaisa Oksanen, VNK
Työpajan ohjeistus ja lyhyt kahvitauko

14.00
Työpajatyöskentely

15.00
Työpajan tulosten purku, pääministeri Juha Sipilä & työryhmien raportoijat

15.50
Päätössanat, pääministeri Juha Sipilä     
 

Työpajat

Suomen keskeiset kysymykset 2020-luvulla

  1. Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät: Miten edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen vastuullista käyttöä?
  2. Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa: Miten digitalisaation ja tekoälyn avulla luodaaan kasvua, tuottavuutta ja hyvinvointia?
  3. Elinikäinen terveys: Millä ratkaisuilla edistetään elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia?

Suomi ja EU

  1. Tutkimus ja innovointi: Miten luodaan lisää kilpailukykyä ja kasvua tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla?
  2. Kasvu ja työpaikat. Miten varmistetaan eri toimialojen tarvitsema osaaminen?

Huom. Työpajoihin voidaan ottaa vain rajallinen määrä osallistujia ja niihin osallistuminen vahvistetaan erikseen. Ohjelman johdanto- ja yhteenveto-osuuksiin osallistuminen pyritään mahdollistamaan kaikille kiinnostuneille.
 

Ennakkomateriaaleja

Valtioneuvoston kanslia: Kohti seuraavaa sataa

Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät ja niistä tehty videokooste

Perttu Pölösen puheenvuoro Kohti seuraavaa sataa -tilaisuudessa 9.12.2017 Säätytalolla (alkaa kohdasta 16:17 min)

TOP TEN kooste 8.12.2017 tilaisuudesta

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta

EU-johtajien asialista, lokakuu 2017.

Pääministerin isännöimä Kohti seuraavaa sataa -tapahtuma järjestettiin heti Suomen sadannen itsenäisyyspäivän jälkeen, perjantaina 8. joulukuuta 2017. Tässä tilaisuudessa muotoiltiin jo joukko keskeisiä kysymyksiä 2020-luvun Suomelle. Oulun yliopiston tilaisuus jatkaa tätä työtä.

Tarkoituksena on siis löytää kaikkein keskeisimmät kysymykset 2020-luvun Suomessa ja Euroopassa tukeutuen Oulun yliopiston erikoisosaamiseen ja tutkimukseen (esim. uudet teknologiat, digitalisaatio, terveys).
 

Lisätietoja:

Sakari Jussi-Pekka, Oulun yliopisto, 040 546 6866
Leena Wahlfors, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, 050 522 9421
Kaisa Oksanen, Valtioneuvoston kanslia, 0295 160 430   

Viimeksi päivitetty: 22.2.2018