Sijoitusvaliokunta

Oulun yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä huolehtia sijoitettavan varallisuuden tarkoituksenmukaisesta, tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta ottaen huomioon tuottotavoite, hyväksytty riskitaso, sijoitustoiminnan vastuullisuus ja likvidien varojen tarve. Oulun Yliopisto on vastuullinen sijoittaja ja edellyttää varainhoidonyhteistyökumppaneiltaan, että ne ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa

Yliopiston hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaan yliopiston sijoitusvarat on tarkoitettu sijoitettavaksi useiden vuosikymmenten aikavälillä, mutta ainakin osa vuotuisesta tuotosta on oltava nopeasti käytettävissä hallituksen päättäessä vuosittain tuoton kohdentamisesta. Sijoitustoiminnan tuottoja käytetään pääasiallisesti hallituksen hyväksymien erillisten projektien rahoittamiseen sekä pääoman kasvattamiseen, jolloin turvataan useampien ja/tai suurempien projektien rahoittaminen tulevaisuudessa.

Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan toimikausi on 26.2.2018 alkaen toistaiseksi. Sijoitusvaliokuntaan kuuluvat sijoitusjohtaja Ira van Gilse van der Pals (Kirkon keskushallinto), ulkoistettujen arvopaperisijoitusten johtaja Maaria Eriksson (KEVA), talousjohtaja Pirjo Kytösalmi (Kaleva Oy) sekä talousjohtaja Pekka Riuttanen (Oulun yliopisto).

Viimeksi päivitetty: 26.9.2019