Suomen terästeollisuuden osaamista vahvistetaan ja päästöjä pienennetään 16,7 miljoonan euron yhteishankkeella

Neljä yliopistoa, VTT ja yhdeksän yritystä käynnistävät laajan hankkeen, jonka päätavoitteena on uusien terästuotteiden ja koneiden tehokas ja kestävä kehittäminen. Hankkeella halutaan nopeuttaa tuotekehitysprosessia sekä parantaa tuotteita, niiden suorituskykyä ja niihin liittyviä palveluita niin, että valmistus on ympäristöystävällistä ja tuotannon päästöt vähenevät.

Intelligent Steel Applications, ISA-hankkeen lähtökohta on erikoislujiin teräksiin, terässovelluksiin, moottoreihin ja mallinnukseen liittyvä osaaminen. Hankkeessa kehitetään teknologiaa ja nopeutetaan kehitysprosesseja rakentamalla uutta yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuslaitosten välille. Samalla huomioidaan kestävä kehitys, kierrätys ja tavoitellaan mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä.

”ISA-hankkeen vaikuttavuus tulee perustumaan hiilidioksidipäästöjen radikaaliin vähentämiseen. Päästöjen pienentäminen perustuu yksinkertaisesti tuotteen painon laskuun, joka toteutetaan erikoislujilla teräksillä, hyvällä suunnittelulla, laadukkaalla tekemisellä ja hyödyntämällä moderneja työkaluja. Näillä toimilla tullaan saavuttamaan yli 15 prosentin hiilidioksidipäästöjen pienentyminen tuotteen elinkaaren aikana”, kuvaa materiaali- ja konetekniikan professori Jukka Kömi hanketta koordinoivasta Oulun yliopistosta.

”SSAB:n erikoislujat teräkset mahdollistavat entistä kevyemmät tuotteet ja paremman polttoainetehokkuuden, jolloin asiakkaat voivat vähentää huomattavasti lopputuotteiden käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjään. ISA-projekti mahdollistaa teknisen erikoislujien terästen jatkokehitystyön yhdessä suomalaisten asiakkaiden, yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa”, kertoo tuotekehityspäällikkö Pasi Suikkanen SSAB Europe Oy:stä.

Yhteistyössä suuryritysten kanssa pk-sektorin osaaminen kehittyy

Laaja kehittämishanke toteutetaan kolmena osahankkeena seuraavien kolmen vuoden aikana.

Niistä ensimmäisessä mukana olevat suuryritykset vahvistavat yhteistyötään ja siirtävät jo korkeatasoista osaamistaan pk-yrityksille. Tavoitteena on sujuvoittaa kaikkien osapuolten tuotanto- ja liiketoimintaa.

Toisessa osahankkeessa keskitytään nopeuttamaan tuotekehitystä digitalisaatiolla eli hyödyntämällä uusia työkaluja, kuten mallintamista, tekoälyä ja koneoppimista.

Kolmannessa osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen. Keskiössä on tuottaa ratkaisuja erikoislujien terästen väsymiskestävyyden parantamiseksi. Hankkeessa keskitytään lujiin koneenrakennusteräksiin väsymiskriittisessä käytössä. Tavoitteena on samalla pienentää tuotteiden painoa, mikä pienentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset ovat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun ja Tampereen yliopistot sekä VTT Oy.

Suurista alan yrityksistä mukana ovat SSAB Europe Oy, Wärtsilä Finland Oy, Ponsse Oyj, Ovako, ACGO Finland Oy ja Bronto Skylift Oy. Pk-sektoria edustavat Aker Arctic Oy, Global Boiler Works Oy ja Indalgo Oy.

Hankkeen rahoittavat siihen osallistuvat osapuolet ja Business Finland.

 

Viimeksi päivitetty: 17.9.2019