Talous

Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrillä, joiden perusteella OKM myöntää yliopistoille valtion rahoitusta.

Yliopistolain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yliopistoille perusrahoitusta laskennallisin perustein, ottaen huomioon toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus, sekä muiden koulutuksen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös myöntää yliopistoille tuloksellisuusrahoitusta yliopiston tuloksellisen toiminnan perusteella.