University of Oulu, 2016

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja estää syrjintä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai muun näihin verrattavan tekijän perusteella. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden. Erilaisuus ei saa merkitä eriarvoisuutta vaan tavoitteena on ihmisten erilaisuuden tunnistava ja tunnustava oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvotyön perusta on eettisissä ja laillisissa lähtökohdissa, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on tunnistettavissa kaikessa ihmisten välisessä käytännöllisessä toiminnassa ja kohtelussa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa - Esite 2020.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tukea terveen työympäristön luomista sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Koko yliopistoyhteisöllä on velvollisuus tukea ja ylläpitää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme periaatteita.

Tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019 on päivitetty ja korjattu versio vuosien 2017–2019 suunnitelmasta. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019–2021.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Toimikunnna puheenjohtaja: Kehitysjohtaja Charlotta Collén
Sihteeri ja varapuheenjohtaja: Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

 

Viimeksi päivitetty: 19.3.2020