Kampuspalvelut

Kampuspalvelut vastaa Oulun yliopiston tilojen hankinnasta ja tiloihin liittyvistä kiinteistö- ja käyttäjäpalveluista.

Kampuspalvelut hankkii tai tuottaa seuraavia palveluja:

• tilat, tilojen vuokraus ja sopimukset
• kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut
• aulapalvelut ja salivaraukset
• tilojen rakennuttaminen ja kunnossapito
• turvallisuus- ja ympäristöasiat.

Kampuspalveluiden tavoitteena on tukea yliopiston strategisia tavoitteita tilaratkaisuilla ja tukitoiminnoilla, kehittää yliopiston tiloja sekä luoda opiskelulle ja tutkimukselle toimintaa vastaavat, terveelliset, turvalliset ja kustannustehokkaat toimitilat.

Kampuspalveluiden yleinen sähköpostiosoite on tilat@oulu.fi.

Kiinteistöjen huoltoa tai kunnossapitoa koskevat ilmoitukset kiinteistöhuollolle puhelimitse:

Oulun kiinteistöt
Linnanmaa ja Kontinkangas
0200 155 00

Muut kiinteistöt
Oulangan kiinteistöt
050 570 8740