Kasvatustieteiden tiedekunnan hanke

KTK:n tilamuutosten yhteydessä korjaamattomat tilat peruskorjataan ja muutetaan uuden käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi. Toimistotilat sijoittuvat toiseen ja kolmanteen kerrokseen, opetustilat ensimmäiseen kerrokseen. Lisäksi toiseen kerrokseen sijoittuvat kiltatilat.

Hankealueen toimistotiloja yhdistetään yliopiston ohjeistuksen mukaisiksi monitiloiksi sekä isommiksi useamman henkilön työhuoneiksi. Toisessa kerroksessa voidaan toteuttaa monitilakonseptia, sillä tilat peruskorjataan täydellisesti. Kolmannen kerroksen toimistotilat toteutetaan vuonna 2009 kemian laboratorio- ja toimistotilaksi peruskorjatulle alueelle. Laboratoriotilat muutetaan toimistoksi (käytävän länsipuoli) ja käytävän itäpuolen toimistoissa tehdään vain sähkön ja ilmanvaihdon vaatimat muutokset isomman henkilömäärän myötä.

Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat erikoisopetustilat, päiväkoti ja killan kahvila sekä monikäyttöinen aulatila, joka mahdollistaa opetuksen, seminaarien yms. tapahtumien järjestämisen sekä opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn. LeaF-tutkimus- ja opetustilat sijoittuvat myös ensimmäiseen kerrokseen. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välille on suunniteltu ns. katsomoporras, joka yhdistää tiedekunnan tilat toiminnalliseksi ja visuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Aikataulu: Rakennustyöt valmistuvat 30.10.2018 ja tilojen käyttöönotto vuoden 2019 alusta alkaen.

 

KTK:n aulanäkymä

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 19.9.2018