Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

FT

Tutkijatohtori

Biografia

Rönkä työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa LIVES-projektissa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019-2021) post doc -tutkijana. https://www.oulu.fi/aatejaoppihistoria/node/57171

Tutkimusaiheet

 • Tiedon tuottaminen kohorttitutkimuksissa
 • Kohorttitutkimusten historia
 • Yksinäisyyden kokemukset lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen
 • Hyvinvointi ja terveys pohjoisilla alueilla
 • Sukupuoli, normit, normatiiviisuus
 • Kouluväkivalta, kiusaaminen
 • Monimenetelmällisyys

Tietokannat

Tutkimusryhmät

 • Tutkijatohtori, Nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä
 • Tutkija, Nuoret Pohjoisessa - tutkimusryhmä ja tutkimusprojekti

Valikoidut julkaisut

 • Rönkä, Anna Reetta; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Sunnari, Vappu; Taanila, Anja (2014) Experience of loneliness among adolescent girls and boys : Northern Finland Birth Cohort 1986 Study. - Journal of Youth Studies 17 (2), 183-203 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Taanila, Anja; Koiranen, Markku; Sunnari, Vappu; Rautio, Arja (2013) Associations of deliberate self-harm with loneliness, self-rated health and life satisfaction in aldolescence. Northern Finland Birth cohort Study 1986. - International journal of circumpolar health 72, 21085 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Sunnari, Vappu; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Taanila, Anja (2017) Associations between school liking, loneliness and social relations among adolescents : Northern Finland Birth Cohort 1986 study. - International journal of adolescence and youth 22 (1), 93-106 . [Original] [Self-archived]
 • Rönkä, Anna Reetta (2017) Experiences of loneliness from childhood to young adulthood: Study of the Northern Finland Birth Cohort 1986. - Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 172. Oulun yliopisto. Artikkeliväitöskirja. 192 sivua. [Original]
 • Sarkki, Simo; Rönkä, Anna Reetta (2012) Neoliberalisations in Finnish forestry. - Forest Policy and Economics 15, 152-159 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Sarkki, Simo (2011) Globaalivirtojen paikallistuminen : sellutehdas, ihmiset ja paikka Kemijärvellä. - Alue ja ympäristö 40 (1), 17-28
 • Rönkä, Anna Reetta (2016) Human security in the Arctic : socioemotional problems as risks. - Shared Voices 1, 16-17 . [Original]
 • Rönkä, A.; Taanila, A.; Rautio, A.; Sunnari, V. (2018) Multidimensional and Fluctuating Experiences of Loneliness from Childhood to Young Adulthood in Northern Finland. - Advances in life course research 35, 87-102 . [Original]

Tutkimusvierailut

 • Vieraileva tutkija
  1.1.2014 - 31.5.2014

  Vieraileva tutkija, Public Health - tutkimusryhmä, University of Anchorage Alaska, USA

Projektit

LIVES project Vehkalahti Hakosalo Ronka

Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production

The project focuses on the history of the birth cohort study, a variant of cohort studies.