Anna-Kaisa Ronkainen

Anna-Kaisa Ronkanen

TkT

yliopistonlehtori
Vesivarat, vesitekniikka

Yhteensä 33 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 368, joista eniten siteerattu julkaisu 52. Julkaisujen h-indeksi on 11.00. (Google Shcolar)

Biografia

Ronkanen on väitellyt rakennetuista kosteikoista jätevesien ja turvetuotannon valumavesien typen ja fosforin puhdistajana vuonna 2009. Hänellä on reilun 15 vuoden kokemus kosteikkoratkaisujen veden virtausprosessien selvittämisestä ja miten ne vähentävät eri maankäyttömuotojen, yhdyskuntien jätevesien ja kaivosvesien vesistökuormitusta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa ja opettanut mm. hydrologisiin prosesseihin, vedenlaadun mallintamiseen, isotooppihydrologiaan ja pohjavesitekniikkaan liittyviä teorioita ja ilmiöitä.

Tutkimusaiheet

 • rakennetut kosteikot
 • isotooppihydrologia
 • turvemaiden hydrologia ja soiden ennallistaminen
 • pohjavesi-pintavesivuorovaikutukset
 • kaivosvedet

Tutkimusryhmät

 • University Lecturer, Water Resources and Environmental Engineering

Valikoidut julkaisut

 • Menberu, Meseret Walle; Marttila, Hannu; Tahvanainen, Teemu; Kotiaho, Janne S.; Hokkanen, Reijo; Kløve, Bjørn; Ronkanen, Anna-Kaisa (2017) Changes in pore water quality after peatland restoration : Assessment of a large-scale, replicated Before-After-Control-Impact study in Finland. - Water resources research 53 (10), 8327–8343 . [Original]
 • Isokangas, Elina; Rossi, Pekka M.; Ronkanen, Anna-Kaisa; Marttila, Hannu; Rozanski, Kazimierz; Klöve, Björn (2017) Quantifying spatial groundwater dependence in peatlands through a distributed isotope mass balance approach. - Water resources research 53 (3), 2524–2541 . [Original]
 • Akanegbu, Justice O.; Marttila, Hannu; Ronkanen, Anna-Kaisa; Kløve, Bjørn (2017) A current precipitation index-based model for continuous daily runoff simulation in seasonally snow covered sub-arctic catchments. - Journal of hydrology 545, 182–196 . [Original]
 • Ronkanen, Anna-Kaisa; Celebi, Ahmet; Marttila, Hannu; Kløve, Björn (2016) The role of aluminium and iron in phosphorus removal by treatment peatlands. - Ecological engineering 86, 190-201 . [Original]
 • Palmer, Katharina; Ronkanen, Anna-Kaisa; Klöve, Björn (2015) Efficient removal of arsenic, antimony and nickel from mine wastewaters in Northern treatment peatlands and potential risks in their long-term use. - Ecological engineering 75, 350-364
 • Eskelinen, Riku; Ronkanen, Anna-Kaisa; Marttila, Hannu; Isokangas, Elina; Klöve, Björn (2016) Effects of soil frost on snowmelt runoff generation and surface water quality in drained peatlands. - Boreal Environment Research 21 (5-6), 556-570 . [Original]