Anna-Maija Puroila

Anna-Maija Puroila

KT, YL

Professori (ma.)
Kasvatus, varhaiskasvatus

Yhteensä 19 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä.

Biografia

Anna-Maija Puroilalla on laaja kokemus varhaiskasvatuksen tutkijana. Hän on osallistunut lukuisiin ulkopuolista rahoitusta saaneisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin. Puroilan tutkimusintressit liittyvät varhaiskasvatuksen institutionaalisiin konteksteihin, joita hän on tutkinut eri näkökulmista: varhaiskasvatuksen ammattilaisten arkityö, lasten kerrottu hyvinvointi sekä varhaiskasvatus eettisten ja poliittisten käytäntöjen kenttänä. Puroilan viimeaikainen tutkimus on kohdistunut yhteenkuuluvuuden politiikkaan kasvatusyhteisöissä.

 

Tutkimusaiheet

 • varhaiskasvatus
 • lapsuudentutkimus
 • arvokasvatus
 • kerronnallinen tutkimus
 • varhaiskasvatuspolitiikka

Tietokannat

Tieteelliset ansiot

Tutkimusryhmät

 • Living Relations Research Community ( former Living Stories Research Community

Valikoidut julkaisut

 • Puroila, Anna-Maija; Haho, Annu (2017) Moral functioning: Navigating the messy landscape of values in Finnish preschools. - Scandinavian journal of educational research 61 (5), 540-554 . [Original]
 • Viljamaa, Elina; Estola, Eila; Juutinen, Jaana; Puroila, Anna-Maija (2017) Patjakasan kutsu : yhteen tulemisia ja erilleen vetäytymisiä päiväkodissa. - Journal of Early Childhood Education Research 6 (1), 2-21 . [Original]
 • Johansson, Eva; Puroila, Anna-Maija; Emilson, Anette (2016) Values education in Nordic preschools : theory and practice. - International Journal of Early Childhood 48 (2), 133-135 . [Original]
 • Johansson, Eva; Puroila, Anna-Maija; Emilson, Anette (2016) Research project overview: Values education in Nordic preschools : basis of education for tomorrow. - International Journal of Early Childhood 48 (2), 137-139 . [Original]
 • Johansson, Eva; Emilson, Anette; Puroila, Anna-Maija; Broström, Stig; Einarsdottir, Johanna (2016) Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools. - International Journal of Early Childhood 48 (2), 209-224 . / [Original]
 • Puroila, Anna-Maija; Johansson, Eva; Estola, Eila; Emilson, Anette; Einarsdóttir, Johanna; Broström, Stig (2016) Interpreting values in the daily practices of Nordic preschools : a cross-cultural analysis. - International Journal of Early Childhood 48 (2), 141-159 . [Original]
 • Kinnunen, Susanna; Puroila, Anna-Maija (2016) 'If my sister was here' . the narrative in-between space in young children's photography process. - Childhood 23 (2), 236-254 . [Original]
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (2014) Not babies anymore : young children's narrative identities in Finnish day care centers. - International Journal of Early Childhood 46, 187-203 . [Original]
 • Puroila, Anna-Maija (2013) Young children on the stages : small stories performed in day care centers. - Narrative inquiry 23 (2), 323-343 . http:// [Original]
 • Estola, Eila; Farquhar, Sandy; Puroila, Anna-Maija (2014) Well-being narratives and young children. - Educational Philosophy and Theory 46 (8), 929-941
 • Johanna Einarsdóttir; Puroila, Anna-Maija; Johansson, Eva; Broström, Stig; Emilson, Anette (2015) Democracy, caring and competence : values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. - International Journal of Early Years Education 23 (1), 97-114 . [Original]
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila; Syrjälä, Leena (2012) Does Santa exist? Children's everyday narratives as dynamic meeting places in a day care centre context. - Early Child Development and Care 182 (2), 191-206
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila; Syrjälä, Leena (2012) Having, loving, being: children's narrated well-being in Finnish day care centres. - Early Child Development and Care 182 (3-4), 345-362
 • Puroila, Anna-Maija; Johansson, Eva (2018) Toward the Fusion of Different Horizons: Methodological Potentials and Challenges when Exploring Values Education in Nordic Preschools. Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practices.. Johansson, Eva; Emilson, Anette; Puroila, Anna-Maija. - International Perspectives on Early Childhood Education and Development vol. 23. International. 165-183. [Original]
 • Juutinen, Jaana; Puroila, Anna-Maija; Johansson, Eva (2018) “There Is No Room for You!” The Politics of Belonging in Children’s Play Situations. Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practices.. Johansson, Eva; Emilson, Anette; Puroila, Anna-Maija. - International Perspectives on Early Childhood Education and Development vol. 23. International. 249-264. [Original]
 • Berge, Anita; Johansson, Eva; Bjervås, Lise-Lotte; Sigurdadottir, Ingibjorg; Puroila, Anna-Maija (2018) Discourse of Efficiency: Conflicting Values in Educators’ Talk About Everyday Practices in the Cloakroom. Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practices.. Johansson, Eva; Emilson, Anette; Puroila, Anna-Maija. - International Perspectives on Early Childhood Education and Development vol. 23. International. 297-311. [Original]
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila; Juutinen, Jaana; Viljamaa, Elina (2018) Armchair pedagogy : Embodying caring values in a preschool context. Values in Early Childhood Education : Citizenship for Tomorrow. Johansson, Eva; Einarsdottir, Johanna. - Ei sarjaa/No series. London and New York. 17-36 [Self-archived]
 • Puroila, Anna-Maija; Estola, Eila (2012) Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten kertomusten äärellä. - Journal of Early Childhood Education Research 1 (1), 22-43 . [Original]
 • Karjalainen, Satu; Puroila, Anna-Maija (2017) Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. - Kasvatus ja Aika 11 (3), 23-36 . [Original]

Ohjauskokemus

Susanna Kinnunen (2015) How are you? : the narrative in-between spaces in young children's daily lives
Jaana Juutinen (2018) Inside or outside? : small stories about the politics of belonging in preschools. Oulu: University of Oulu.