Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi

Anna-Mari Simunaniemi

PhD

Tutkimusjohtaja
Mikroyrittäjyys

Biografia

Toimin tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREllä, jossa olen työskennellyt vuodesta 2015 alkaen. Olen taustaltani terveystieteiden maisteri ja olen suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Uppsalan yliopistolla ravitsemustieteen laitoksella vuonna 2011. MicroENTREllä tutkimuskiinnostukseni kohdistuu tuottamaan lisää tutkittua tietoa mikroyrittäjyydestä ja mikroyrittäjistä, mikroyritysten kasvusta sekä johtamisesta. Toivon voivani tuoda tieteelliseen ja julkiseen keskusteluun näkyväksi mikroyrittäjien merkitystä kansantaloudelle, alueiden elinvoimaisuudelle, työllisyydelle ja ihmisten mahdollisuudelle toteuttaa osaamistaan yrittäjämäisesti.

Tutkimusaiheet

 • mikroyrittäjyys
 • mikroyrittäjät
 • yritysten kasvu
 • kasvun johtaminen
 • työhyvinvointi

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

 • Tutkimusjohtaja, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Valikoidut julkaisut

 • Saarela, Martti; Sirviö, Anu; Simunaniemi, Anna-Mari; Muhos, Matti (2017) An Effectiveness Evaluation of a Publicly Funded Support Project for Micro-Enterprises. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017. Christophe Loué, Sonia Ben Slimane. Proceedings of the European conference on entrepreneurship and innovation 2049-1050. Reading, UK. 556-562
 • Saarela, Martti; Örtqvist, Daniel; Simunaniemi, Anna-Mari; Muhos, Matti (2017) Critical Incidents of Growth in Nordic eHealth Service Start-Ups. - Management 12 (2), 115-131 . [Original] [Self-archived]
 • Simunaniemi, Anna-Mari; Saarela, Martti; Muhos, Matti (2016) Critical incidents of growth in social and healthcare service businesses : an explorative study. (Abstrakti (Ei KOTAan)). - Eight Nordic Conference on Small Business Research. 19-20 May, 2016. Latvia, Riga. Ei sarjaa/No series. unknown
 • Saarela, Martti; Örtqvist, Daniel; Simunaniemi, Anna‐Mari; Muhos, Matti (2016) Digital healthcare service startups : case studies from Sweden.. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, 15-16 September 2016, University of Applied Science, Jyväskylä, Finland. Aaltio, Iiris; Tunkkari Eskelinen, Minna. European conference on entrepreneurship and innovation. Jyväskylä. 688-696
 • Hänninen, K., Jokela, H., Saarela, M. and Muhos, M. (2017) The early stages of growth in micro-firms. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - MakeLearn : Management Challenges in a Network Economy : Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. MakeLearn, ToKnowPress. 227-236. [Original] [Self-archived]
 • Simunaniemi, Anna-Mari; Saarela, Martti; Muhos, Matti (2017) The early stages of growth in social and healthcare service business : an explorative study. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - MakeLearn 2017: Management Challenges in a Network Economy : Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 17.19. May Lublin, Poland. Dermol, Valerij; Smrkolj, Marko. MakeLearn 2017, ToKnowPress. 135-142. [Original] [Self-archived]
 • Muhos, M.; Simunaniemi, A.-M.; Saarela, M.; Foit, D. Jr.; Rasochova, L. (2017) Early stages of service business - Review and synthesis. - International Journal of Management and Enterprise Development 16 (3), 151-173
 • Simunaniemi, Anna-Mari; Forsten-Astikainen, Riitta; Alatalo, Sari (2018) Group Reflection Paths: A Case Study on Entrepreneurs’ Peer-to Peer Meetings. Method Description. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2018, Aveiro, Portugal, 20-21 September 2018 . Costa, Carlos; Au-Young-Oliveira, Manuel; Castro Amorim, Marlene Paula. Proceedings of the European conference on entrepreneurship and innovation. Reading, UK, Academic conferences international. 766-774 [Self-archived]
 • Saarela, Martti; Simunaniemi, Anna-Mari; Muhos, Matti; Leviäkangas, Pekka (2018) Growth Management of eHealth Service Start-ups. - Journal of advances in management research 15 (1), 17-36 . [Original]
 • Eskola, Leena; Simunaniemi, Anna-Mari; Arhio, Kaija; Jokela, Harri; Muhos, Matti (2017) Influences of a participatory strategy process on entrepreneurship education practices. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 12th European conference on innovation and entrepreneurship. Loué, Christophe; Ben Slimane, Sonia. European conference on entrepreneurship and innovation. Reading. 209-216 [Self-archived]
 • Hänninen, Kai; Jokela, Harri; Saarela, Martti; Simunaniemi, Anna-Mari (2017) Micro-Business Owner-Managers’ Growth Intentions in Sparsely Populated Areas in Northern Finland. - Managing Global Transitions : International Research Journal 15 (1), 3-22 . [Original]
 • Eskola, Leena; Simunaniemi, Anna-Mari; Jokela, Harri; Niinikoski, Eija-Riitta; Muhos, Matti (2017) Presence of Central Elements in Entrepreneurial Education: A Case Study in Northern Finland. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - MakeLearn : Management Challenges in a Network Economy : Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. MakeLearn, ToKnowPress. 143-150. [Original] [Self-archived]
 • Simunaniemi, Anna-Mari; Saarela, Martti; Muhos, Matti (2016) Teknologiayritysten kasvun erityispiirteet suomalaisissa kaupunkiympäristöissä: Tapaustutkimus Jyväskylästä ja Oulusta. - Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportteja 1. Oulu. [Original]
 • Muhos, Matti; Simunaniemi, Anna-Mari; Foit, Del; Rasochova, Lada (2017) The contextual characteristics of Finnish and Californian technology-based start-ups: From conception and development to the edge of commercialisation. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings ot the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE 2017; Paris; France; 21.-22. September 2017. Loué, Christophe; Ben Slimane, Sonia. Proceedings of the European conference on entrepreneurship and innovation, Academic Conferences and Publishing International Limited. 470-477
 • Simunaniemi, Anna-Mari; Muhos, Matti (2017) Thematic Analysis on Business Management Priorities in Service Business. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2017, Novancia Business School Paris France, 1-22 September 2017. Proceedings of the European conference on entrepreneurship and innovation. 620-627 [Self-archived]

Tutkimusvierailut

 • Kasetsart University, Bangkok
  22.6.2019 - 9.1.2020

  Tutkimusaineiston kerääminen thaimaalaisista perheyrityksistä.

 • St. Mary's University, Halifax, Kanada
  6.10.2019 - 21.10.2019