Anna Vatanen

Anna Vatanen

FT

Tutkijatohtori
Kielitiede

Biografia

Työskentelen tutkijatohtorina COACT-tutkimusyhteisöön kuuluvassa iTask-hankkeessa, jossa tutkin lapsiperheiden arjessa esiintyviä monitoimintatilanteita. Olen koulutukseltani kielitieteilijä ja käytän tutkimuksessani keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan menetelmiä. Olen kiinnostunut siitä, millaisia kielellisiä ja kehollisia keinoja keskustelijat käyttävät toimiessaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, sekä siitä, miten vuorovaikutustilanteet rakentuvat. Olen tutkinut esimerkiksi keskusteluissa esiintyviä hiljaisia hetkiä, erilaisia kielen yksiköitä, keskustelun vuorottelua ja puheenvuorojen ajoittamista, tietämisen vaikutusta vuorovaikutukseen sekä muita kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöitä.

Tutkimusaiheet

 • Puhe, kielioppi ja kehollisuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • Suomen kieli, viron kieli
 • Keskustelunanalyysi, vuorovaikutuslingvistiikka, multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi
 • Videoiden käyttöön perustuvat tutkimusmenetelmät
 • Vuorovaikutuskäytänteitä eri kielissä vertaileva tutkimus

Julkaisut

Vatanen, Anna, Endo, Tomoko & Yokomori, Daisuke. (Painossa.) Cross-Linguistic Investigation of Projection in Overlapping Agreements to Assertions: Stance-Taking as a Resource for Projection. Erikoisnumero  “Early responses: Projection – sequentiality – simultaneity”, toim.  Arnulf Deppermann, Lorenza Mondada & Simona Pekarek-Doehler. Discourse Processes.

Suomalainen, Karita, Vatanen, Anna & Laury, Ritva. 2020. The Finnish se että initiated expressions: NPs or not? Teoksessa Ono, Tsuyoshi & Thompson, Sandra A. (toim.), The ‘Noun Phrase’ across Languages: An emergent unit in interaction, s. 12–41. Typological Studies in Language 128. Amsterdam: John Benjamins.

Kohonen-Aho, Laura & Vatanen, Anna. 2020. Participation and co-presence in the virtual world of Second Life: Transitioning from a gathering to an encounter. Journal for Media Linguistics, Discussion Paper 2 (2020). Erikoisnumero “Co-constructing presence between players and non-players in videogame sessions”, toim. Heike Baldauf-Quilliatre & Isabel Colón de Carvajal. http://dp.jfml.org/2020/opr-kohonen-aho-vatanen-participation-and-co-presence-in-the-virtual-world-of-second-life

Stevanovic, Melisa, Hakulinen, Auli & Vatanen, Anna. 2020. Prosody and grammar of other-repetitions in Finnish: Repair initiations, registerings and affectivity. Erikoisnumero “Other-repetitions across languages”, toim. Giovanni Rossi. Language in Society, 1–32.

Vatanen, Anna, Suomalainen, Karita & Laury, Ritva. (Painossa.) The Finnish projector phrase se että as a fixed expression. Teoksessa Laury, Ritva & Ono, Tsuyoshi (toim.), Fixed Expressions: Building social action from language structure. Pragmatics and Beyond New Series. Amsterdam: John Benjamins.

Vatanen, Anna. (Painossa.) The interaction order of silent moments in everyday life: Lapses as joint embodied achievements. Teoksessa Buchholz, Michael & Dimitrijevic, Aleksandar (toim.), Silence and silencing in psychoanalysis: Cultural, clinical, and research perspectives. Routledge.

Vatanen, Anna. 2019. Küsilausete funktsioonidest eesti argivestluses. Arvio kirjasta Kirsi Laanesoo: Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses. Keel ja Kirjandus 12/2019, 1014–1018.

Endo, Tomoko, Vatanen, Anna & Yokomori, Daisuke. 2018. Agreeing in Overlap: A Comparison of Response Practices and Resources for Projection in Finnish, Japanese and Mandarin Talk-in-Interaction. Erikoisnumero “Contrastive linguistic research for understanding human culture and society”. The Japanese Journal of Language in Society 21(1), 160–174.

Vatanen, Anna. 2018. Responding in early overlap: Recognitional onsets in assertion sequences. Research on Language and Social Interaction 51(2), 107–126. (https://doi.org/10.1080/08351813.2018.1413894)

Vatanen, Anna. 2018. Resisting an action in conversation by pointing out epistemic incongruence: Mä tiedän ‘I know’ responses in Finnish. Erikoisnumero “Units in responsive turns”, toim. Marja-Liisa Helasvuo, Tomoko Endo & Elise Kärkkäinen. Journal of Pragmatics 123, 192–208.

Vatanen, Anna. 2017. Delayed completions of unfinished turns. On the phenomenon and its boundaries. Teoksessa Laury, Ritva, Etelämäki, Marja & Couper-Kuhlen, Elizabeth (toim.), Linking Clauses and Actions in Social Interaction, s. 153–174. Studia Fennica Linguistica 20. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vatanen, Anna. 2016. Keskustelunanalyyttinen tutkimusprosessi. Teoksessa Lindholm, Camilla & Stevanovic, Melisa (toim.), Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta, s. 312–330. Tampere: Vastapaino.

Vatanen, Anna. 2014. Responding in overlap. Agency, epistemicity and social action in conversation. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. (Saatavilla sähköisenä osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0280-5.)

Vatanen, Anna. 2014. Vastausvuoro päällekkäispuhuntana. Toimijuus, tieto ja sosiaalinen toiminta keskustelussa. Lektio. Virittäjä 118 (4).

Härmävaara, Hanna-Ilona, Vatanen, Anna & Frick, Maria. 2013. Keskusteluntutkimus ja kieltenvälinen vertailu yhteistyössä. Teoksessa Kolehmainen, Leena, Miestamo, Matti & Nordlund, Taru (toim.), Kielten vertailun metodiikka, s. 135–167. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1387. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Vatanen, Anna. 2010. Yhteistyöhakuinen päällekkäispuhunta suomalaisessa ja virolaisessa arkikeskustelussa. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 19, 76–94. Tallinn: Eesti rakenduslingvistika ühing.

Aiemmat tutkimushankkeet ja -yhteisöt

Tutkimushanke "Tauot vuorovaikutuksessa ja stereotypia hiljaisesta suomalaisesta" (Vastuullinen tutkija, Suomen Kulttuurirahasto, 2016-2017)

Tutkimushanke "Kielen ja vuorovaikutuksen yksiköt" (Tutkijatohtori, 2014-2016)

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikkö. Suomen kieli, Helsingin yliopisto

Mediassa

Tauot vuorovaikutuksessa ja stereotypia hiljaisesta suomalaisesta:

BBC Travel: How the Finnish survive without small talk (17.10.2018)

HS Nyt: BBC:n toimittaja perehtyi suomalaiseen small talkin puutteeseen (18.10.2018)

Suomen Kulttuurirahaston blogi: Hiljaiset suomalaiset – totta vai stereotypiaa? (11.10.2016)

Päällekkäispuhunta keskustelussa:

Yle: Alkoiko joku puhua päälle, vaikket vielä lopettanut? Tutkimus: siihen on syynsä (31.10.2014)

Yle Radio 1, Tiedeykkönen: Me puhumme joskus toistemme päälle, miksi? (7.11.2014)

Tietokannat

Tutkimusryhmät

 • iTask: Linguistic and embodied features of interactional multitasking
 • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)

Ohjauskokemus

Väitöskirjat
 • Sivuohjaaja (2017-2020): FT Antti Kamunen, "Embodied practices in interactional multitasking"

  Sivuohjaaja (2018-): FM Tiina Eilittä, "Multiactivity and attention seeking in adult-child interaction"

Tutkimusvierailut

 • Vieraileva tutkija, University of Sydney
  30.1.2017 - 30.4.2017