Annamari Martinviita

Annamari Martinviita

FT

Tutkijatohtori
Verkkovuorovaikutus ja verkkoyhteisöllisyys

Biografia

Tutkimusintressini on uusien tieto- ja viestintäteknologioiden vaikutus ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Viime aikoina fokuksessa ovat olleet yhteisöllisyys, kehollinen tieto ja elämäntarinointi netissä. Olen varsinkin kiinnostunut harrasteyhteisöistä ja uusien jäsenten pääsystä kiinni erityistietoon, esimerkiksi luontoharrastuksen tai kansanmusiikin ja -tanssin saralla. Tutkimusotteeni on osallistuva, laadullinen ja monimenetelmällinen, perustanaan mediated discourse analysis ja neksusanalyysi. Tutkimukseni keskiössä on aina sosiaalinen toiminta.

Tutkimusaiheet

 • Verkkoyhteisöllisyys
 • Verkkovuorovaikutus
 • Neksusanalyysi
 • Mediated discourse analysis
 • Verkkoetnografia

Tutkimusryhmät

 • COACT
 • EveLINE

Valikoidut julkaisut

 • Martinviita, Annamari (2017) Online community as experience and discourse : a nexus analytic view into understandings of togetherness online. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora 156. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 124. [Original]
 • Martinviita, Annamari (2016) Online community and the personal diary: Writing to connect at Open Diary. - Computers in human behavior 63, 672-682 . [Original] [Self-archived]
 • Martinviita, Annamari (2016) Understandings of togetherness online: community as a tool for social action. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 8th ACM Conference on Web Science, WebSci 16, Hannover, Germany; 22-25.5.2016. Ei sarjaa/No series. New York. 346-347. [Original]
 • Martinviita, Annamari; Kuure, Leena; Luoma, Pentti (2015) Do we speak the same language? : design goals and culture clashes in an online forum for young people. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - C&T '15 : Proceedings of the 7th International Conference on Communities and Technologies. Ei sarjaa/No series. New York. 69-78. [Original]
 • Hekanaho, Minna; Martinviita, Annamari; Rauniomaa, Mirka (2015) Communities in action : a multidisciplinary take on agency and participation in a communal project. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 4th Participatory Innovation Conference 2015. Ei sarjaa/No series. 279-287. [Original]

Tutkimusvierailut