Anne-Mari Väisänen

Anne-Mari Väisänen

KM

Tohtorikoulutettava

Tutkimusaiheet

  • Koulukiusaaminen
  • Kiusaamisdiskurssit
  • Post-strukturalistiset ja postkvalitatiiviset teoriat

Lyhyesti

Väitöstutkimuksessani tutkin suomalaista peruskoulua koskevia kiusaamisdiskursseja. Tarkastelen diskursseja peilaamalla niitä erityisesti kiusaamistutkimuksen vallitsevien ja post-teorioiden törmäyskohtiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin tietoa, joka kiusaamiskeskustelussa muodostuu itsestäänselvyyksiksi ja toisaalta tietoa, joka jää tunnistamatta.

Tutkimuksen rahoittaa Oulun Yliopiston Eudaimonia projekti Active equality of youth in school.

Konferenssiesitykset ja abstraktit

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2018). Minkälainen tieto muodostuu arvokkaaksi suomalaisessa kiusaamisdiskurssissa? Abstrakti ja esitys kasvatustieteen päivillä Tampereella 2018.

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Living Relations Research Community