Anne Tuomela

DI

Yliopisto-opettaja ja tutkija, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman johtaja
Geotekniikka

Biografia

Diplmi-insinööri Anne Tuomela työskentelee yliopisto-opettajana ja tutkijana Oulun yliopistossa, Teknillisessä tiedekunnassa, Rakenteet ja rakentamisteknologian tutkimusyksikössä. Hänen erityisosaamisalueensa ovat maa- ja pohjarakentaminen sekä geoympäristötekniikka. Hänen jatko-opintonsa keskittyvät kaivosympäristöön ja erityisesti rikastushiekka-altaita koskeviin asioihin kylmässä ilmastossa. Hänellä on 7 vuoden työkokemus konsulttialalta, jossa hän työskenteli geo- ja ympäristöteknisenä suunnittelijana. 

Tutkimusaiheet

 • Geotekniikka
 • Kaukokartoitus
 • Kaivosympäristö

Opetuskokemus

Opetettavat kurssit ja laajuus (op):

Geomekaniikka 5 op

Geomekaniikan laboratorioharjoitukset 2 op

Geoympäristötekniikka 5 op

Yhdyskuntien geotekniikka 5 op

Georakenteiden laskentamenetelmät 5 op

Ympäristötekniikan perusta II 5 op

Yhdyskuntasuunnittelun ja rakennuttamisen perusta 5 op

Ohjauskokemus

Ohjaajana useissa kandidaatti- ja diplomitöissä esim.:

Hietala J. 2017. Rikastushiekkojen routivuuteen vaikuttavat tekijät

Rauhala A. 2017. Kaivosalueiden kaukokartoitus: Kirjallisuuskatsaus ja Laivakankaan kaivoksen esimerkkitapaus

Nousiainen J. 2016. Rikastushiekan kriittisen tilan määrittäminen ylävirtaan korotuksissa CPTU-kairauksen avulla

Ukkola J. 2016.Oulun alueen tuhkien tuotteistaminen väylärakentamiseen

Karjalainen N. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa

Sutela P. 2016. Junan nopeuden vaikutus rautatieliikenteen aiheuttamaan tärinään

Honkaharju R. 2016. Kaivamattomat tekniikat kunnallisrakentamisessa,

Kaarela T. 2015. Geotuubien käyttöpotentiaali Suomessa

Kurttila O., 2015. Oulun jätevesiverkoston vuotovesiselvitys virtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella.

Pohjosaho V. 2015. Hulevesiratkaisut jätevesiviemäreiden vuotovesimäärän vähentämisessä.

Rasi-Koskinen H., 2014. Vaakasuuntaiset alustaluvut paaluperusteissa silloissa

Julkaisut ja seminaarit

REmote SEnsing supporting surveillance and operation of Mines, https://www.oulu.fi/water/resem: 2015-2018, Interreg Nord rahoitettu projekti

Tuomela A. et al. 2017. The EGU General Assembly 2017: Remote sensing of Northern mines: supporting operation and environmental monitoring in cold conditions, poster.

Tuomela A. 2016. Synteettiset materiaalit kaivosten allasrakenteiden tiivisrakenteena, selvitystyö Kainuun ELY-keskus.

Kurttila O., Rossi P.M, Tuomela A. Oulun jätevesiverkoston vuotovedet vuotuisten jätevesivirtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella. Vesitalous

Tuomela A. Seminaariesitys. IGS Finninsh Chapter. Allasseminaari. Kaivannaisaltaiden rakenneselvitys

Tuomela A., 2014. Rikastushiekka padottavana materiaalina – hiekkaako vai nestettä. Geotekniikan päivät 6.11.2014

Tuomela A., 2005. Mineraalivillan käyttökelpoisuus infrarakentamisessa, diplomityö

Tietokannat

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Rakennusinsinööriliitto (RIL) maa- ja pohjarakentamisen johtoryhmä 2014-
 • Suomen Geoteknillisen yhdistyksen (SGY) hallituksen jäsen 2016-2017

Tutkimusryhmät

 • Yliopisto-opettaja ja tutkija, Structural Engineering and Construction Technology Research Group

Valikoidut julkaisut

 • Tuomela, A.; Pekkala, V.; Rauhala, A.; Torabi Haghighi, A.; Leviäkangas, P. (2021) Frost susceptibility of Nordic metal mine tailings. - Cold regions science and technology 192, 1-9, 103394 . [Original]
 • Tuomela, Anne; Ronkanen, Anna-Kaisa; Rossi, Pekka M.; Rauhala, Anssi; Haapasalo, Harri; Kujala, Kauko (2021) Using geomembrane liners to reduce seepage through the base of tailings ponds : a review and a framework for design guidelines. - Geosciences 11 (2), 93 . [Original] [Self-archived]
 • Knutsson, Roger; Tuomela, Anne; Rauhala, Anssi; Knutsson, Sven; Laue, Jan (2021) Geothermal Study of a Tailings Deposit: Frost Line Modelling and Comparison to Field Data. - Journal of earth sciences and geotechnical engineering 11 (3), 15-32 . [Original] [Self-archived]
 • Torabi Haghighi, Ali; Tuomela, Anne; Hekmatzadeh, Ali Akbar (2020) Assessing the Efficiency of Seepage Control Measures in Earthfill Dams. - Geotechnical and geological engineering online first, online first . [Original]
 • Rauhala, Anssi; Tuomela, Anne; Davids,Corine; Rossi,Pekka M. (2017) UAV Remote Sensing Surveillance of a Mine Tailings Impoundment in Sub-Arctic Conditions. - Remote Sensing 9 (12), 1318 . [Original]
 • Kurttila, Okko; Rossi, Pekka Matias; Tuomela, Anne (2016) Oulun jätevesiverkoston vuotovedet vuotuisten jätevesivirtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella. - Vesitalous (3), 32-35