Anu Tuomela

MSc.

Tohtorikoulutettava

Biografia

Teen fysiikan yliopisto-opetukseen ja ohjaukseen liittyvää tutkimusta Nano-ja molekyylisysteemien tutkimusryhmässä, Fysiikan didaktiikan ryhmässä. Väitöstutkimuksessani tutkin reflektiivistä oppimista yliopistossa. Väitöstutkimuksen lisäksi kiinnostuksen kohteenani on luminesenssi kiinteissä aineissa ja aiheeseen liittyen olen tehnyt tutkimusta hyödyntäen synkrotronisäteilyä.

Linkki: CURRICULUM VITAE (CV)

Tutkimusaiheet

  • Korkeakoulu
  • Oppiminen ja opetus
  • Ohjaus
  • Optinen spektroskopia ja luminesenssi kiinteissä aineissa

Julkaisut

Tuomela, A., Nurmijärvi, A., Harmoinen, S. (2019). Tapaustutkimus omaopettajaohjauksen tarpeista osana holistisen ohjausmallin mukaista ohjausverkostoa korkeakoulussa. Yliopistopedagogiikka. In press.

Tuomela, A., Pankratov, V., Sarakovskis, A., Doke, G., Grinberga, L., Vielhauer, S., & Huttula, M. (2016). Oxygen influence on luminescence properties of rare-earth doped NaLaF4. Journal of Luminescence, 179, 16-20.

Muita

A. Tuomela, L. Timonen, S. Harmoinen, S-M. Huttula, Lectures need development: requirements for high-level teaching in a large enrolment physics course from a teacher’s perspective. Physics Days 2019, Helsinki, Finland, 5.-7.3.2019. Posteriesitys

A. Tuomela. Luennoitsijan kokemus luennoista. Fyysikoiden ja matemaatikoiden opiskelijakonferenssi FysikerFest, Oulu. 9.-11.11.2018. Puhe (invited speaker).

A. Tuomela. Uudenlaisia opetusmenetelmiä yliopistoon – vaikutukset oppimiseen? Dinner of the Finnish Cultural Foundation’s North Ostrobothnia Regional Fund, Oulu, Finland (2.11.2016). Puhe.

A. Tuomela, A. Ervasti, K. Kyllönen. OuLUMA Science Clubs – A fun after school activity for primary school students, Physics Days 2016, Oulu, Finland (29-31.3.2016). Posteriesitys.

W. Cao, V. Pankratov, M. Huttula, X. Shi, S. Saukko, Z. Huang, M. Zhang. Gold nanoparticles on MoS2 layered crystal flakes. Materials Chemistry and Physics, 158 89 (2015). Mukana tutkimuksessa (personal acknowledgements in publication).

A. Tuomela, A. Ervasti, K. Kyllönen. Luonnontieteellistä kokeellisuutta ja tutkimista alakouluikäisille OuLUMA-tiedekerhoissa, Peda-päivät, Oulu, Finland (27-28.11.2015). Työpaja.

A. Tuomela. VUV Luminescence properties of Rare-earth Doped Sodium Lanthanum Fluoride. ProGradu-tutkielma, 2015.

Uutisia tutkijaa koskien

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Varapuheenjohtaja: Finnish Young Minds (Suomen fysiikan nuoret tutkijat)

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Nano- ja molekyylisysteemien tutkimusyksikkö