Arttu Mykkänen

Dr

Projektipäällikkö

Biografia

Arttu Mykkänen, KT työskentelee projektipäällikkönä MindBusiness -hankkeessa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Hänen tutkimusintressejään ovat itsesäätöinen oppiminen, oppimisen motivaatio ja yhteisöllinen oppiminen.

Tutkimusaiheet

 • Itsesäätöinen oppiminen
 • Yhteisöllinen oppiminen
 • Kvalitatiivinen tutkimus
 • Oppimisen motivaatio

Tietokannat

Tutkimusryhmät

 • Projektipäällikkö, Learning and Educational Technology (LET; http://www.oulu.fi/let/)

Valikoidut julkaisut

 • Mykkänen, Arttu (2016) Young children's success in learning situations : actions, views and appraisals in learning contexts. - Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 163. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 147. [Original]
 • Mykkänen, Arttu; Määttä, Elina; Järvelä, Sanna (2016) 'What makes her succeed?' : children's interpretations of their peers' successes in learning situations. - International Journal of Early Years Education 24 (1), 97-112 . [Original]
 • Mykkänen, Arttu; Perry, Nancy; Järvelä, Sanna (2017) Finnish students' reasons for their achievement in classroom activities : focus on features that support self-regulated learning. - Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education 45 (1), 1-16 . [Original]
 • Mykkänen, Arttu; Kronqvist, Eeva-Liisa; Järvelä, Sanna (2013) Trajectories of resilience during dyadic task performance among children 6 to 7 years of age. - European Early Childhood Education Research Journal 21 (3), 439-452
 • Järvelä, Sanna; Malmberg, Jonna; Mykkänen, Arttu; Määttä, Elina (2013) Taito ja tahto oppimisen itsesäätelyssä. Oppiminen ja pedagogiset käytännöt. Pyhältö, Kirsi; Vitikka, Erja. - Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2013: 9. Helsinki. -
 • Määttä, E.; Mykkänen, A.; Järvelä, S. (2016) Elementary schoolchildrens self- and social perceptions of success. - Journal of Research in Childhood Education 30 (2), 170-184 .
 • Hyvönen, Pirkko; Kronqvist, Eeva-Liisa; Järvelä, Sanna; Määttä, Elina; Mykkänen, Arttu; Kurki, Kristiina (2014) Interactive and child-centred research methods for investigating efficacious agency of children. - Journal of Early Childhood Education Research 3 (1), 82-107 . [Original]
 • Kurki, Kristiina; Järvelä, Sanna; Mykkänen, Arttu; Määttä, Elina (2015) Investigating children's emotion regulation in socio-emotionally challenging classroom situations. - Early Child Development and Care 185 (8), 1238-1254 . [Original]
 • Kurki, Kristiina; Järvenoja, Hanna; Järvelä, Sanna; Mykkänen, Arttu (2016) How teachers co-regulate children's emotions and behaviour in socio-emotionally challenging situations in day-care settings. - International Journal of Educational Research 76, 76–88 . [Original]