Eerika Virranmäki

Eerika Virranmäki

FM, biologian ja maantieteen aineenopettaja

Väitöskirjatutkija
Maantiede

Biografia

Väitöstutkimuksessani tutkin maantieteen lukio-opetuksen muutokseen liittyviä kysymyksiä osana suomalaisten ylioppilaskirjoitusten ja yhteiskunnan digitaalistumista. Tutkimuksessani keskityn erityisesti arvioinnin muutokseen sekä maantieteen opettajien käsityksiin maantieteellisestä tiedosta, sen merkityksestä yhteiskunnassa sekä yhteydestä vaikuttavaan, tieteenalalähtöiseen tietoon (powerful disciplinary knowledge). Tarkastelen myös opetuksen käytänteitä, menetelmiä ja arviointia opettajien näkökulmasta.

Olen kiinnostunut myös laajemmin maantieteen ja biologian didaktiikasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta, erityisesti paikkatiedosta osana opetusta sekä ilmiöpohjaisesta lähestymistavasta opetukseen ja oppimiseen.

Väitöskirjatyötäni on rahoittanut Oulun yliopiston LUMA-keskus, OuLUMA.

Tutkimusaiheet

 • maantieteen opetus
 • maantieteellinen tieto
 • vaikuttava tieteenalalähtöinen tieto
 • arviointi
 • opettajien käsitykset
 • digitaalistuva opetus
 • Bloomin uudistettu taksonomia

Opetus nykyisessä tehtävässä

 • Sähköinen ylioppilaskirjoitus maantieteessä (5op). Maantieteen aineenopettajille suunnattu kurssi.
 • Maantieteen aineenopettajaksi kasvu (5op). Maantieteen aineenopettajille suunnattu kurssi.

Kouluttajakokemus

Olen työskennellyt opettajana maantieteen ja biologian opettajien täydennyskoulutuksissa. Koulutuksiin on kuulunut myös täydennyskoulutusmateriaalin tuottaminen.

 • LibreOffice ja Paikkatietoikkuna opetuksessa -koulutus opettajille, eLukio: BI, GE, TT aineryhmän päivä, Oulu 1.3.2019
 • Abitti-ohjelmat biologian digitaalisissa ylioppilaskirjoituksissa -koulutus opettajille, Oulu 17.1.2019 (yhdessä Jarkko Himangan ja Kirsi Valta-Hulkkosen kanssa)
 • Maantiede ilmiöpohjaisessa opetuksessa ja oppimisessa -esitys, Biologian ja maantieteen uusi opetussuunnitelma -koulutus, Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto, Kokkola 22.5.2017
 • Maantiede eläväksi geomedialla -koulutus opettajille, Oulu 7.2.2017 (yhdessä Hanne Mäenpään ja Kirsi Valta-Hulkkosen kanssa)
 • Geomedia maantieteessä ja biologiassa -koulutus opettajille, Koillismaan koulujen kohtaamispäivä, Kuusamo Opisto 14.1.2017
 • Paikkatietoikkuna paikkatietoanalyysien opetuksessa -koulutus opettajille, Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston Peda-päivät, 27.11.2015 (yhdessä Kirsi Valta-Hulkkosen kanssa)
 • Paikkatietoikkuna opetuksessa -koulutus maantieteen ja biologian opettajille, BMOL kevätpäivät, Oulu 19.4.2015 (yhdessä Jarkko Himangan ja Kirsi Valta-Hulkkosen kanssa)

Projektit

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Notaari, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry, 1.1.2020 alkaen
 • Opetusasioista vastaava jäsen, Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura ry, 2015 alkaen
 • Taloudenhoitaja, Biologian ja maantieteen opettajien liiton (BMOL) Oulun piiri ry, 2015 alkaen

Tutkimusryhmät

 • Väitöskirjatutkija, Geography Research Unit

Valikoidut julkaisut

 • Virranmäki, Eerika; Valta-Hulkkonen, Kirsi; Pellikka, Anne (2020) Geography tests in the Finnish Matriculation Examination in paper and digital forms – An analysis of questions based on revised Bloom’s taxonomy. - Studies in educational evaluation 66, 100896 . [Original]
 • Virranmäki, Eerika; Valta-Hulkkonen, Kirsi; Rusanen, Jarmo (2019) Powerful knowledge and the significance of teaching geography for in-service upper secondary teachers - a case study from Northern Finland. - International research in geographical and environmental education 28 (2), 103-117
 • Pellikka, Anne; Valta-Hulkkonen, Kirsi; Virranmäki, Eerika (2015) Keskustelua koulu- ja yliopistomaantieteen yhteistyön kehittämisen tarpeista. - Terra: maantieteellinen aikakauskirja 127 (1), 33-36

Ohjauskokemus

Pro gradu -tutkielmien ohjaus
 • Jonna Piri (2019). Kestävän kehityksen toteutuminen Suomen lukioissa opiskelijan näkökulmasta. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Tiina Tolvanen (2019). Elämyksellinen ja pelilähtöinen oppiminen koulun ulkopuolisissa oppimsiympäristöissä: maantietoaiheinen digitaalinen oppimispolku Oulun kasvitieteellisellä puutarhalla. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Tulina Karhu (2018). Vastaustavan vaikutus oppilaan osallistumiseen: kahdeksasluokkalaiset maantiedon oppitunnilla. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Annika Nivakoski (2017). Lukiomaantieteestä yliopistomaantieteeseen: tapaustutkimus Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijoiden muuttuvasta maantiedekäsityksestä. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Hanne Mäenpää (2017). Tulevaisuuden ja geoinformatiikan taitojen kehittyminen lukion maantieteen opetuksessa: esimerkkinä sähköinen Aluetutkimus (GE4) –kurssi. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Katariina Karikytö (2017). Maahanmuuttajaoppilaiden maantieteellinen maalmankuva. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Auli Heikkilä (2016). Maantiedon opettajien kokemukset erityisten oppijoiden huomioimisesta opetuksessa. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Anna Hemmilä (2016). Sähköinen oppikirja lukiossa: opiskelijoiden ja opettajien asenteet ja kokemukset. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

 • Pia Ronkainen (2015). Ajankohtaiset ympäristökysymykset yläkoulun maantiedon ja biologian opetuksessa. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.