Elina Niemitalo-Haapola

FT

Tutkijatohtori, yliopistonlehtori

Biografia

Työskentelen logopedian yliopistonlehtorina. Opetan lapsenkielen kehitykseen ja logopediseen arviointiin sekä kuntoutukseen liittyvillä kursseilla. Ohjaan opiskelijoiden pitämiä terapiajaksoja ja kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia. Lisäksi toimin oma opettajana. Tutkimuksellisesti olen kiinnostunut kuulotiedon käsittelystä sekä kuntountoutksen tavoitteen asettelusta ja vaikuttavuudesta. 

Tutkimus

Työskentelen tutkijatohtorina Kelan rahoittamassa hankkeessa GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa. Hankkeen tavoitteena on GAS-menetelmän soveltamisen kehittäminen osana puheterapeuttista tavoitteen asettelua ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointia sekä tarkastella ja syventää ammattikunnan osaamista GAS-menetelmän soveltamisessa puheterapeuttisessa tavoitteenasettelussa. Lisäksi hankkeen tavoitteen on lisätä GAS-menetelmän luotettavuutta yhtenäistämällä puheterapeuttien tapoja käyttää menetelmää.

Lisäksi olen mukana kielellisen kuntoutuksen vaikuttavuutta tutkivassa Kiekuva-hankkeessa, kuulotiedon käsittelyä ja sen kehittymistä tutkivassa AudiPro-hankkeessa sekä Tampereen yliopiston ääniterapian vaikuttavuutta tutkivassa hankkeessa.  

Opetus

Opetan logopedian opiskelijoille perus-, aine- ja syventäviä opintoja sekä ohjaan kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia. Lisäksi toimin yhtänä logopedian oma opettajista. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Olen Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n hallituksen jäsen. Olen ollut mukana toimittamassa oppikirjaa Lapsenkielen kehitys - Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys (https://www.ps-kustannus.fi/Elina-Niemitalo-Haapola/Lapsen-kielenkehitys.html)

Tietokannat