Elina Turjanmaa

VTT

Biografia

Tutkin perheen erossaolon, pakkomuuttojen ja perheessä tapahtuvan muistelun ylisukupolvisia vaikutuksia hankkeessa Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen (Suomen Akatemia, 2019–2023). Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi ja keskittynyt aiemmissa tutkimuksissani erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten perhe- ja vertaissuhteisiin Suomessa. Tämänhetkisessä tutkimuksessani kerään kyselyaineistoa inkeriläistaustaisissa perheissä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Tutkimuksessa tavoitellaan pakkomuuttoja kokeneiden lapsia ja lapsenlapsia ja selvitetään, millainen heidän ja heidän perheidensä hyvinvointi on tänä päivänä.

Tutkimusaiheet

  • Perhesuhteet ja siirtolaisuus
  • Sukupolvisiirtymät, jälkipolvien hyvinvointi
  • Inkeriläiset perheet
  • Maahan muuttaneet nuoret
  • Muuttosukupolvet
  • Ryhmien väliset suhteet

Valikoidut julkaisut

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU), hallituksen jäsen 2013–2019 (sihteeri 2014, taloudenhoitaja ja blogin päätoimittaja 2018, taloudenhoitaja 2019)

Projektit

Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen

Hanke tutkii pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvista muistamista ja ylisukupolvisia vaikutuks