Esa Törmänen

Esa Törmänen

FM

Väitöskirjatutkija

Biografia

Tutkin väitöskirjassani miten innovatiivisia pohjoisia koulutusviennin ekosysteemejä voidaan kehittää aluellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Toistaiseksi pohjoisia/pohjoismaisia koulutusviennin ekosysteemejä on tutkittu hyvin vähän ja siksi onkin olemassa selkeä tarve ajankohtaiselle ja relevantille tutkimustiedolle, jonka pohjalta alueellista, kansallista ja kansainvälistä koulutusviennin yhteistyötä voidaan kehittää eri toimijoiden välillä. 

Tutkimalla monimuotoisia pohjoisia koulutusviennin ekosysteejä pyrin tarjoamaan kokonaisvaltaisen ja realistisen käsityksen eri konteksteissa esiintyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Pyrin tutkimuksessani lisäksi selvittämään löytyykö sellaisia universaaleja, kontekstista riippumattomia ekosysteemien tunnuspiirteitä, jotka edistävät ekosysteemin jäsenten välistä yhteiskehittämistä ja sitä kautta edesauttavat korkealaatuisten koulutuspalveluiden ja -ratkaisujen luomista.

Tällä hetkellä tutkin miten PINO Network -kokonaisuutta voidaan kehittää alueellisena koulutusviennin ekosysteeminä.

Tutkimusaiheet

  • Pohjoinen/pohjoismainen koulutusvienti
  • Innovatiiviset ekosysteemit alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä konteksteissa
  • Ammatillinen ja organisatorinen oppiminen
  • Käytännön toimintaan pohjautuvat yhteisöt
  • Kansainvälinen oppiminen
  • Yhteisymmärryksen rakentaminen hajautetun asiantuntijuuden yhteisöissä

Social media

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, EDGE - Education Diversity Globalisation Ethics