Heidi Spets

FM

Väitöskirjatutkija

Biografia

Työskentelen Oulun yliopistolla englantilaisen filologian väitöskirjatutkijana. Olen osa COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation) -tutkimusryhmää, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Kiinnostuksen kohteeni on erityisesti reaaliaikainen, yhteisläsnäoleva vuorovaikutus immersiivisissä virtuaaliympäristöissä. Olen kiinnostunut myös kehollisesta toiminnasta, etenkin eleistä. Päämenetelmäni on keskusteluanalyysi ja käytän tutkimuksessani lähinnä videomateriaaleja.

Tällä hetkellä tarkastelen vuorovaikutuksen haasteita sosiaalisessa VR:ssä. Keskityn etenkin sanaselityspelien aikana ilmeneviin haasteisiin ja siihen, kuinka ne vaikuttavat pelaajien väliseen vuorovaikutukseen.

Tutkimusaiheet

  • Vuorovaikutus
  • Eleet
  • Virtuaalitodellisuus

Social media

Tutkimusryhmät

  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)