Heidi Spets

FM

Väitöskirjatutkija

Biografia

Työskentelen Oulun yliopistolla englantilaisen filologian väitöskirjatutkijana. Olen osa COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation) -tutkimusryhmää, jossa tutkitaan vuorovaikutuksen kompleksisuutta.

Kiinnostuksen kohteeni on erityisesti reaaliaikainen, yhteisläsnäoleva vuorovaikutus immersiivisissä virtuaaliympäristöissä (IVE:t). Olen kiinnostunut myös kehollisesta toiminnasta, etenkin eleistä. Päämenetelmäni on keskusteluanalyysi ja käytän tutkimuksessani lähinnä videomateriaaleja.

Yksi väitöskirjatutkimukseni fokuksista on ympäristöön yhdistyvät eleet. Tutkin niitä instansseissa, joissa IVE-vuorovaikutuksessa ilmaantuu ongelmia.

Tutkimusaiheet

  • Vuorovaikutus
  • Eleet
  • Virtuaalitodellisuus

Social media

Tutkimusryhmät

  • COACT (Complexity of (inter)action and multimodal participation)