Heikki Sirviö

FT

Postdoctoral researcher
Aluekehitys ja aluepolitiikka

Biografia

Toimin tutkijatohtorina Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä. Tutkimukseni suuntautuu valtiostrategioihin ja valtion tilan hallintaan, politiikan käsitteeseen ja epäpolitoisoitumisen ilmiöön, tilalliseen dialektiikkaan ja epätasaisen kehityksen maantieteeseen sekä biotalouden ja kaupunkiregionalismin kaltaisiin politiikka-aloitteisiin. Akateeminen taustani on politiikan tutkimuksessa ja kansainvälisessä politiikassa. Olen julkaissut kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä laaja-alaisesti aiheista kuten sodan ja rauhan problematiikka, kirjallisuuden politiikka, valtiomuutos ja alueellinen epätasa-arvo, epäpolitisoinnin politiikka ja kaupungistuminen.

 

Tutkimusaiheet

  • Valtiostrategiat ja valtiotila
  • Politiikan käsite ja epäpolitisoinnin politiikka
  • Tilallinen dialektiikka ja epätasaisen kehityksen maantiede

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Nordia -julkaisusarjan päätoimittaja 2018-2019
  • Pohjois-Suomen Maantieteellisen Seuran johtokunnan jäsen 2018-2019