Heli Kiema-Junes

Heli Kiema-Junes

KT

Yliopisto-opettaja
Kasvatuspsykologia

Biografia

Väitöskirjassani tutkin vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen tuen merkitystä hyvinvointiin liittyviin tekijöihin, sykevälivaihtelun, työn imun ja uupumuksen näkökulmista. Tutkimukseni painopisteitä ovat työhyvinvointi ja erityisesti työn imun käsite sekä siihen liittyvien voimavarojen tutkiminen. Tavoitteena on kehittää niin työ- kuin opiskeluhyvinvointia. Opetettavia aiheitani on kasvatuspsykologia, persoonallisuuspsykologia ja organisaatiopsykologia sekä ohjauksen psykologia.

 

 

Tutkimusaiheet

  • Työ- ja organisaatiopsykologia
  • Työn imu- ja uupumus
  • Vuorovaikutus
  • Ohjauksen psykologia
  • Persoonallisuuspsykologia

Tietokannat

Social media