Heli Kiema-Junes

Heli Kiema-Junes

KM

Yliopisto-opettaja
Kasvatuspsykologia

Biografia

Väitöskirja-aiheeni liittyy vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisen tuen merkityksen tarkastelemiseen opiskelu- ja työhyvinvoinnin viitekehyksissä. Tutkimuksen keskeisenä lähtökohtana on kehittää niin työ- kuin opiskeluhyvinvointia. Opetettavia aiheitani on kasvatuspsykologia, persoonallisuuspsykologia ja organisaatiopsykologia sekä ohjauksen psykologia.

 

 

Tutkimusaiheet

  • Kasvatuspsykologia
  • Organisaatiopsykologia
  • Työhyvinvointi
  • Ohjauksen psykologia
  • Psykofysiologia

Tietokannat

Social media