Heli Kuivila

Heli-Maria Kuivila

MSc

Biografia

Tutkin terveystieteiden opettajaopiskelijoiden osaamista. Terveystieteiden opettajia valmistavien tutkinto-ohjelmien taustalla olevat opetussuunnitelmat on suunniteltu rakentamaan osaamista tulevien terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamiseksi. On tärkeää selvittää, millaista osaamista koulutus tuottaa, sekä arvioida osaamisen ja koulutuksen suhdetta. On myös löydettävä keinoja, joilla erottaa tuloksellinen koulutus vähemmän tuloksellisesta ja koulutuksen vaikutukset muista inhimillistä toimintaa muuttavista vaikutusmekanismeista ja kehitystekijöistä. Terveysalan opettajien osaamisella on myös suora vaikutus uusien tarveysalan ammattilaisten osaamiseen.

Väitöskirjatutkimuksessani on tarkoituksena kuvailla ja määritellä terveystieteiden opettajaopiskelijoiden osaamista koulutuksen eri vaiheissa sekä laatia malli terveystieteiden opettajaopiskelijoiden osaamisesta. Tämän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään kehitettäessä kansallisia osaamisstandardeja terveystieteiden opettajille Suomessa sekä integroimalla osaamisalueet terveystieteiden opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin.