Henna Hyrkäs-Palmu

TtM

Tohtorikoulutettava
Kansanterveystiede, ympäristöterveys

Yhteensä 3 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 23, joista eniten siteerattu julkaisu 17. Julkaisujen h-indeksi on 2.00. (Scopus 13.8.2019)

Biografia

TtM (hyvinvointitekniikka), 2010, Oulun yliopisto

Tutkimusaiheet

  • Astmaatikkojen kylmäherkkyys ja siihen vaikuttavat tekijät

Henkilökohtaiset apurahat

Hengityssairauksien tutkimussäätiö / Väitöskirjatyö

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö / Väitöskirjatyö
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö / Väitöskirjatyö
Ida Montinin säätiö / Väitöskirjatyö
Väinö ja Laina Kiven säätiö / Väitöskirjatyö
Orionin tutkimussäätiö / Väitöskirjatyö
Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto [Oulun ylioppilasrahasto] / Väitöskirjatyö

Social media

Tutkimusryhmät

  • Tohtorikoulutettava, Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH)

Valikoidut julkaisut

  • Hyrkäs, Henna; Jaakkola, Maritta S.; Ikäheimo, Tiina M.; Hugg, Timo T.; Jaakkola, Jouni J. K. (2014) Asthma and allergic rhinitis increase respiratory symptoms in cold weather among young adults. - Respiratory medicine 108 (1), 63-70 . [Original]
  • Hyrkas, Henna; Ikäheimo, Tiina M.; Jaakkola, Jouni J. K; Jaakkola, Maritta S. (2016) Asthma control and cold weather-related respiratory symptoms. - Respiratory medicine 113, 1-17 . [Original]
  • Hyrkäs-Palmu, Henna; Ikäheimo, Tiina M.; Laatikainen, Tiina; Jousilahti, Pekka; Jaakkola, Maritta S.; Jaakkola, Jouni J. K. (2018) Cold weather increases respiratory symptoms and functional disability especially among patients with asthma and allergic rhinitis. - Scientific Reports 8, 10131 . [Original] [Self-archived]