Ilkka Nissinen
Apulaisprofessori Ilkka Nissinen

Ilkka Nissinen

TkT

Apulaisprofessori
Elektroniikka

Yhteensä 40 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 728, joista eniten siteerattu julkaisu 118. Julkaisujen h-indeksi on 14.00. (Google scholar)

Biografia

Ilkka Nissinen on valmistunut Tekniikan tohtoriksi Oulun yliopiston Sähkötekniikan osastolta 2011. Hänelle myönettiin dosentuuri (Integroitujen sekamuotopiirien elektroniikkasuunnittelu) Oulun yliopistossa 2017. Ilkka Nissinen aloitti työskentelyn apulaisprofessorina  (tenure track) Elektroniikan piirit ja järjestelmät tutkimusyksikössä maraskuun alusta 2018.

Hänen tutkimusaiheet liittyvät aikaerotteisiin CMOS sensoripiireihin, joita voidaan käyttää muun muassa aikaportitetussa Raman spektroskopiassa, aikaerotteisessa diffuusissa optiikassa ja laser pulssin kulkuajanmittaukseen perustuvassa tutkassa.

Tutkimusaiheet

 • Aikaerotteiset CMOS fotonidetektorimatriisit
 • CMOS -ramansensori
 • Integroidut aikavälinmittauspiirit

Projektirahoitus

 • Suomen akatemian ohjelma: Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi RADDESS, 2018-2021: Konsortioprojekti, Yksittäisiä fotoneja havaitsevan detektorin kehittäminen yhdenaikaiseen merkkivapaaseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan.
 • Suomen akatemia hanke: 9/2019-8/2023, Aikaerotteisen CMOS teknologiaan perustuvan yksittäisiä fotoneja havaitsevan ilmaisimen kehittäminen etäisyyserotteiseen Raman tutkaan

Opetus

 • Elektroniikkasuunnittelun perusteet 5 op. (521431A)
 • Elektroniikkasuunnittelu I 5 op. (521432A)
 • Elektroniikkasuunnittelu II 6 op. (521401S)
 • Elektroniikkasuunnittelu III 6 op. (521435S

Tutkimusryhmät

 • apulaispofessori, elektroniikan piirit ja järjestelmät

Valikoidut julkaisut

 • Zini, J.; Kekkonen, J.; Kaikkonen, V.A.; Laaksonen, T.; Keränen, P.; Talala, T.; Mäkynen, A.J.; Yliperttula, M.; Nissinen, I. (2021) Drug diffusivities in nanofibrillar cellulose hydrogel by combined time-resolved Raman and fluorescence spectroscopy. - Journal of controlled release 334, 367-375 . [Original]
 • Kekkonen, Jere; Talala, Tuomo; Nissinen, Jan; Nissinen, Ilkka (2020) On the Spectral Quality of Time-Resolved CMOS SPAD-Based Raman Spectroscopy with High Fluorescence Backgrounds. - IEEE sensors journal early access, early access . [Original]
 • Talala, T.; Kaikkonen, V.A.; Keranen, P.; Nikkinen, J.; Harkonen, A.; Savitski, V.G.; Reilly, S.; Dziechciarczyk, U.; Kemp, A.J.; Guina, M.; Makynen, A.J.; Nissinen, I. (2021) Time-Resolved Raman Spectrometer with High Fluorescence Rejection Based on a CMOS SPAD Line Sensor and a 573-nm Pulsed Laser. - IEEE transactions on instrumentation and measurement 70, 9335980 . [Original] [Self-archived]
 • Kekkonen, Jere; Nissinen, Ilkka (2019) Single Burst Depth-Resolving Raman Spectrometer Based on a SPAD Array with an On-Chip TDC to Analyse Heterogenous Liquid Samples. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - 2019 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): NORCHIP and International Symposium of System-on-Chip (SoC) 29-30 Oct 2019 Helsinki, Finland. Ei sarjaa/No series. 1-5. [Original] [Self-archived]
 • Romppanen, Sari; Häkkänen, Heikki; Kekkonen, Jere; Nissinen, Jan; Nissinen, Ilkka; Kostamovaara, Juha; Kaski, Saara (2019) Time‐gated Raman and laser‐induced breakdown spectroscopy in mapping of eudialyte and catapleiite. - Journal of Raman Spectroscopy online, online . [Original] [Self-archived]
 • Kekkonen, Jere; Finnilä, Mikko A. J.; Heikkilä, Jarkko; Anttonen, Vuokko; Nissinen, Ilkka (2019) Chemical imaging of human teeth by a time-resolved Raman spectrometer based on a CMOS single-photon avalanche diode line sensor. - Analyst 144 (20), 6089-6097 . [Original]
 • Kekkonen, Jere; Nissinen, Jan; Nissinen, Ilkka (2019) Depth Analysis of Semi-Transparent Media by a Time-Correlated CMOS SPAD Line Sensor-Based Depth-Resolving Raman Spectrometer. - IEEE sensors journal 19 (16), 6711-6720 . [Original]
 • Kekkonen, Jere; Nissinen, Jan; Kostamovaara, Juha; Nissinen, Ilkka (2018) Distance-resolving raman radar based on a time-correlated CMOS single-photon avalanche diode line sensor. - Sensors 18 (10), 3200 . [Original] [Self-archived]
 • Nissinen, J.; Nissinen, I.; Jahromi, S.; Talala, T.; Kostamovaara, J. (2018) Time-gated CMOS SPAD and a Quantum Well Laser Diode with a CMOS Driver for Time-Resolved Diffuse Optics Imaging. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - 2018 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): NORCHIP and International Symposium of System-on-Chip (SoC),30-31 October 2018, Tallinn, Estonia . Ei sarjaa/No series. 1-4. [Original]
 • Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Keränen, Pekka; Stoppa, David; Kostamovaara, Juha (2018) A 16 x 256 SPAD Line Detector With a 50-ps, 3-bit, 256-Channel Time-to-Digital Converter for Raman Spectroscopy. - IEEE Sensors Journal 18 (9), 3789-3798 . [Original] [Self-archived]
 • Heilala, Bryan; Mäkinen, Ari; Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Mäkynen, Anssi; Perämäki, Paavo (2018) Evaluation of time-gated Raman spectroscopy for the determination of nitric, sulfuric and hydrofluoric acid concentrations in pickle liquor. - Microchemical journal 137, 342-347 . [Original]
 • Nissinen, J.; Nissinen, I.; Jahromi, S.; Talala, T.; Kostamovaara, J. (2018) Time-gated CMOS SPAD and a Quantum Well Laser Diode with a CMOS Driver for Time-Resolved Diffuse Optics Imaging. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - 2018 IEEE Nordic Circuits and Systems Conference (NORCAS): NORCHIP and International Symposium of System-on-Chip (SoC),30-31 October 2018, Tallinn, Estonia . Ei sarjaa/No series. 1-4. [Original]
 • Holma, Jouni; Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Kostamovaara, Juha (2017) Characterization of the Timing Homogeneity in a CMOS SPAD Array Designed for Time-Gated Raman Spectroscopy. - IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 66 (7), 1837-1844 . [Original]
 • Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Keränen, Pekka; Kostamovaara, Juha (2017) On the effects of the time gate position and width on the signal-to-noise ratio for detection of Raman spectrum in a time-gated CMOS single-photon avalanche diode based sensor. - Sensors and Actuators B: Chemical 241, 1145-1152 . [Original] [Self-archived]
 • Kostamovaara, Juha; Huikari, Jaakko; Hallman, Lauri; Nissinen, Ilkka; Nissinen, Jan; Rapakko, Harri; Avrutin, Eugene; Ryvkin, Boris (2015) On Laser Ranging Based on High-Speed/Energy Laser Diode Pulses and Single-Photon Detection Techniques. - IEEE Photonics Journal 7 (2), 7800215
 • Nissinen, I.; Nissinen, J.; Holma, J.; Kostamovaara, J. (2014) A TDC-based 4x128 CMOS SPAD array for time-gated raman spectroscopy. (Artikkeli tieteellisessä konferenssijulkaisussa). - Proceedings of the 40th European solid-state circuit conference (ESSCIRC 2014). Proceedings of the European Solid-State Circuits Conference. 139-142
 • Nissinen Ilkka Kristian ja Kostamovaara Juha Tapio (2010) Jitter characteristics of an on-chip voltage reference-locked time-to-digital converter. - Analog Integrated Circuits and Signal Processing 64 (3), 271-280 . [Original]
 • Nissinen Ilkka, Kostamovaara Juha (2009) On-Chip Voltage Reference-Based Time-to-Digital Converter for Pulsed Time-of-Flight Laser Radar Measurement. - IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 58 (6), 1938-1948 . [Original]
 • Nissinen Jan, Nissinen Ilkka, Kostamovaara Juha (2009) Integrated receiver including both receiver channel and TDC for a pulsed time-of-flight laser rangefinder with cm-level accuracy. - IEEE Journal of Solid-State Circuits 44 (5), 1486-1497

Ohjauskokemus

Väitöskirjojen ohjaus
 • Jere Kekkonen 2021 pass with distinction

  Belal Amin (väitöskirjatutkimus aloitettu 2020)

  Marko Pakaslahti (väitöskirjatutkimus aloitettu 2019)

  Tuomo Talala (väitöskirjatutkimus aloitettu 2018)

Diplomitöiden ohjaus
 • Diplomityö (2021):  Simulointityökalujen hyödyntäminen hakkuriteholähteiden suunnittelussa, tekijä: Juho-Tuomas Matero (ohjaaja)

 • Diplomityö (2019): Puolijohdelaserin integroitu viivelinjalla säädettävä CMOS-pulssitin, Tekijä: Marko Pakaslahti (ohjaaja)

 • Diplomityö (2018): SPAD-rivisensorin ajoitusepäideaalisuuksien kompensointimenetelmiä aikaportitettuun ramanspketroskopiaan, tekijä: Tuomo Talala (ohjaaja)

 • Pro gradu -tutkielma (2018): Depth-resolving Raman spectrometer based on a time-correlated CMOS single-photon avalanche diode line sensor for depth analysis of turbid media, tekijä: Jere Kekkonen (ohjaaja)

 • Diplomityö (2020): Menetelmä vertailevien virtamittausten tekemiseen NB-IoT radiolaitteille eri toimintaympäristöissä, tekijä: Aaro Kitunen (2. tarkastaja)

 • Diplomityö (2020): Mbed OS konfiguraatio ja laiteohjelmisto Cortex-M pohjaiselle kehityskortille, tekijä: Santeri Valkama (2. tarkastaja)

 • Diplomityö (2020): Digitaalisesti säädettävään viivelinjaan perustuvan pulssigeneraattorin suunnittelu ja verifiointi, tekijä: Antti Herronen (2. tarkastaja)

 • Diplomityö (2013): FPGA controlled SPAD matrix test environment, tekijä: Jouni Holma (2. tarkastaja)

 • Diplomityö (2011): Aikaportitettu 128 x 8 pikselin SPAD-matriisi Raman spektormetriin, tekijä: Antti-Kalle Länsman (2. tarkastaja)